Till innehållet

Matematik - på teckenspråk

Projektet drivs av: Teckenpedagogerna

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram ett digitalt läromedel för döva och hörselskadade gymnasieelever i skolämnet matematik.

Materialet kommer att innehålla teckenspråkiga genomgångar av olika kursmoment med därtill hörande övningar. En viktig del i projektet är att utveckla och etablera tecken för olika matematiska begrepp. Syftet med projektet är att ge målgruppen lika förutsättningar som hörande elever till lärande inom skolämnet matematik. Äldre personer i målgruppen, som inte längre är i gymnasieålder, ska få möjlighet att ta del av materialet via exempelvis folkbildningen.

Teckenpedagogerna ansvarar efter projektets slut för att förvalta, utveckla och fritt tillhandahålla materialet på Teckenpedagogernas webbplats. Flera av samverkansparterna kommer antingen att själva lägga ut materialet eller att länka till det från sina respektive webbplatser.

Beviljat belopp

6 527 416 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

6 527 416 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Örebro
Sidan uppdaterades 2021-11-03.