Till innehållet

Matematik - på teckenspråk

Projektet drivs av: Teckenpedagogerna

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram ett digitalt läromedel för döva och hörselskadade gymnasieelever i skolämnet matematik.

Materialet kommer att innehålla teckenspråkiga genomgångar av olika kursmoment med därtill hörande övningar. En viktig del i projektet är att utveckla och etablera tecken för olika matematiska begrepp. Syftet med projektet är att ge målgruppen lika förutsättningar som hörande elever till lärande inom skolämnet matematik. Äldre personer i målgruppen, som inte längre är i gymnasieålder, ska få möjlighet att ta del av materialet via exempelvis folkbildningen.

Teckenpedagogerna ansvarar efter projektets slut för att förvalta, utveckla och fritt tillhandahålla materialet på Teckenpedagogernas webbplats. Flera av samverkansparterna kommer antingen att själva lägga ut materialet eller att länka till det från sina respektive webbplatser.

Beviljat belopp

6 527 416 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

6 527 416 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Skateboard sätter hjulen i rullning

    Syftet med projektet är att underlätta för unga skateboardåkare, i första hand på mindre orter, att få en lokal plats att åka skateboard på.

  • Keys to the sustainable development goals (Keys 2 SDG´s)

    I projektet görs ungdomar delaktiga för att ta del av och sprida kunskap om de globala målen och Agenda 2030 via 17 stycken lärande escaperum –ett…

  • Mellan två världar

    Barn och unga som är i behov av hörhjälpmedel som hörapparat eller cochlea implantat kan trots sina hjälpmedel ändå uppleva att de inte hör…

Sidan uppdaterades 2021-11-03.