Till innehållet

Skateboard sätter hjulen i rullning

Projektet drivs av: Örebro Skateboard

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att underlätta för unga skateboardåkare, i första hand på mindre orter, att få en lokal plats att åka skateboard på.

Ett stödmaterial riktat direkt till målgruppen ska tas fram och testas i ett antal kommuner i Örebro län. Materialet ska stötta målgruppen i att få till stånd ändamålsenliga platser av enklare karaktär för skateboardåkning. Målgruppen är delaktig i exempelvis byggnationer av ramper och i dialoger med relevanta aktörer. Målgruppen för projektet är barn och unga skateintresserade, i första hand de som idag är oorganiserade lokalt. Projektets material och erfarenheter ska efter projekttidens slut fortsätta spridas med hjälp av bland annat Skateboardförbundet.

Beviljat belopp

2 918 226 kronor

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

2 918 226 kronor

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Keys to the sustainable development goals (Keys 2 SDG´s)

    I projektet görs ungdomar delaktiga för att ta del av och sprida kunskap om de globala målen och Agenda 2030 via 17 stycken lärande escaperum –ett…

  • Mellan två världar

    Barn och unga som är i behov av hörhjälpmedel som hörapparat eller cochlea implantat kan trots sina hjälpmedel ändå uppleva att de inte hör…

  • Matematik - på teckenspråk

    Projektet ska ta fram ett digitalt läromedel för döva och hörselskadade gymnasieelever i skolämnet matematik.

Sidan uppdaterades 2022-03-11.