Till innehållet

Med lagen som verktyg

Projektet drevs av: Stiftelsen Independent Living Institute

Beskrivning av projektet

Projektet ska bygga upp juridisk spetskompetens driver rättsutvecklingen framåt genom ett strategiskt arbete för en bättre rättspraxis.


 • öka medvetenhet och sprida juridisk expertis
 • försvara funktionsnedsatta människor mot diskriminering
 • öka medvetenhet och sprida juridisk expertis
 • försvara funktionsnedsatta människor mot diskriminering

Verksamheten ska bidra till att:

 • möjligheterna för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor förbättras genom att den svenska diskrimineringslagen, FN-konventionen (UNCRPD) och andra internationella styrdokument efterföljs bättre
 • juridisk expertis och medvetenhet om funktionshinderdiskriminering och -rättigheter ökas bland personer med funktionsnedsättning, deras organisationer och juristkåren
 • negativ särbehandling av personer med funktionsnedsättningar minskas genom att svensk rättspraxis utvecklas mot de nationella och internationella styrdokumentens intentioner
 • skyddet av funktionsnedsatta människors rättigheter förbättras genom att utarbeta och förankra lagförslag

När projektet avslutas finns en fristående juridisk person med representanter från funktionshinderförbund, människorättsorganisationer och övriga aktörer i styrelsen. Materialet vi samlar och publicerar kommer finnas kvar i och med föreningen Med lagen som verktyg och Independent Living Instittute. Försvaret av "disability rights" i Sverige måste - och kommer att fortsatte även efter avslutat projekt.

Arbetet sker nära människor som berörs av diskriminering, i samverkan med funktionshinderrörelsen och intresserade jurister. Vi kommer också ta emot praktikanter från juristutbildningar.

Medsökande organisationer och styrgrupp är STIL, DHR, Apply Human Rights och RTP. Referensgrupp består av MFD, DO, Handikappförbunden, Lika unika samt människorättsorganisationer och erfarna jurister som är del av det nystartade Rättsnätverket. Till projektets resurser räknar vi även det (tillsammans med Apply Human Rights) nybildade Rättsnätverket och projektets expertgrupp med svenska och utländska juridiska experter på funktionshinderdiskriminering. Föreningen Med lagen som verktyg (mlsv.se) har en processfond och pro bono-jurister som ställer upp och driver medlemmarnas diskrimineringsärenden i domstol. Projektet arbetar i nära samarbete med Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad, som fokuserar mer på hur funktionshinderkonventionen CRPD används i Sverige. Förebilder är DREDF I USA och Bizchut i Israel.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

  Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

 • Bra mat för alla

  Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

 • Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

  Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.