Till innehållet

Möjlighetsinkubatorn - Sveriges första tillgängliga startupakademi

Projektet drevs av: Riksorganisationen Give it forward

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en startupakademi för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att skapa nya vägar in i arbetslivet, genom egenanställningar och C-företagande.

Målet är att öka anställningsbarheten, självförsörjningen och ingångarna till arbetsmarknaden. Deltagarna får gå ett stöd- och utbildningsprogram för att upptäcka sina talanger och rikta idékraften åt rätt håll. Idéerna får de pröva i egenanställningar och i en C-företagsplattform, vilket innebär att man arbetar med och fakturerar för sin egen affärsidé i den utsträckning man vill utan att behöva ta riskerna och det byråkratiska ansvaret som företagare. Efter projektet ska verksamheten leva vidare genom att vara en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommun. Genom upphandling eller IOP ska de sälja insatser inom arbetsträning, coaching, stöd och matchning m.m. Projektet räknar med att ta emot 180 deltagare under tre år. Kvantitativa mål är att 80 % ska ha genomfört programmet. Av dessa räknar man sedan med att ca 30 % får arbete på den öppna arbetsmarknaden, 30 % går till studier och resten, ca 40 % går in i egenanställning. Projektet startar i Stockholm och byggs upp där, men har som mål att spridas till andra orter.  Projektet har avslutats i förtid.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dansvariation – att leda och dansa tillsammans

    Genom projektet Dansvariation – att leda och dansa tillsammans (tidigare kallat: På Egna Ben) får dansare och dansintresserade med intellektuell…

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

    Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.