Till innehållet

Möjlighetsinkubatorn - Sveriges första tillgängliga startupakademi

Projektet drivs av: Riksorganisationen Give it forward

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en startupakademi för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att skapa nya vägar in i arbetslivet, genom egenanställningar och C-företagande.

Målet är att öka anställningsbarheten, självförsörjningen och ingångarna till arbetsmarknaden. Deltagarna får gå ett stöd- och utbildningsprogram för att upptäcka sina talanger och rikta idékraften åt rätt håll. Idéerna får de pröva i egenanställningar och i en C-företagsplattform, vilket innebär att man arbetar med och fakturerar för sin egen affärsidé i den utsträckning man vill utan att behöva ta riskerna och det byråkratiska ansvaret som företagare. Efter projektet ska verksamheten leva vidare genom att vara en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommun. Genom upphandling eller IOP ska de sälja insatser inom arbetsträning, coaching, stöd och matchning m.m. Projektet räknar med att ta emot 180 deltagare under tre år. Kvantitativa mål är att 80 % ska ha genomfört programmet. Av dessa räknar man sedan med att ca 30 % får arbete på den öppna arbetsmarknaden, 30 % går till studier och resten, ca 40 % går in i egenanställning. Projektet startar i Stockholm och byggs upp där, men har som mål att spridas till andra orter.  Projektet har avslutats i förtid.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Street Business

    Projektet ska utveckla nya produkter och tjänster som hemlösa personer ska kunna sälja i syfte att få stärkt självförtroende och ökade möjligheter…

  • Bland kakor och moln - IT för dig som är äldre med funktionsnedsättning

    Projektet ska lära äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län att använda digitala…

  • Inflytande i rättspsykiatrin

    Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.