Till innehållet

My brain 2

Projektet drivs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att tillsammans med målgruppen utveckla metoder som verkar för bättre hjärnhälsa och lärande. Målgruppen är elever i grundskolans årskurser 6 till 9.

Projektets mål är att eleverna har en individuell verktygslåda med verktyg för en god hjärnhälsa och studieteknik. Hjärnhälsa inkluderar både kognitiva förmågor och psykisk hälsa samt de funktioner som stödjer dessa förmågor. Verktygen ska vara enkla att göra och varje elev ska sätta samman sin egen kombination av dessa. Projektet ska samverka med två pilotskolor och där ta fram exempel på verktyg. Det kan vara kända verktyg som andningsövningar eller sådana som eleverna kommer på utifrån den kunskap som de får genom projektet. Elever och pedagoger bidrar med kunskap, behov och erfarenheter från skolsituationen och projektmedarbetarna bidrar med kunskap om hjärnan, tips på konkreta verktyg och kan erbjuda aktiviteter utifrån gruppens önskemål. Under projektet ska man ta fram ett digitalt metodmaterial med exempel från projektskolorna som ska spridas till andra. Materialet ska finnas tillgängligt att fritt laddas ned.


Efter projektet slut ska de samverkande skolorna fortsätta med metoden och man kommer att verka för att fler skolor använder sig av metoden.


Beviljat belopp

3 934 031 kronor

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

3 934 031 kronor

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-12.