Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Nybyggnad av ridled med stationer, Ankarskatan 2:1

Projektet drivs av: Piteå Ridklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att anlägga en ridled för barn och unga och personer med funktionsnedsättning.

Ridstigarna byggs med olika stationer där man kan välja olika svårighetsgrader. Föreningen vill även öka tillgängligheten till skogen för personer som annars har begränsad möjlighet att uppleva naturens närhet, genom att skapa en Sinnenas stig med stationer som fokuserar på syn, lukt, hörsel, smak och känsel. Med detta vill föreningen skapa sinnesupplevelse, självförtroende och trygghet vid uteridning.

Beviljat belopp

636 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

636 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

Ort
Piteå
Sidan uppdaterades 2020-06-09.