Till innehållet

Nybyggnad av ridled med stationer, Ankarskatan 2:1

Projektet drevs av: Piteå Ridklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att anlägga en ridled för barn och unga och personer med funktionsnedsättning.

Ridstigarna byggs med olika stationer där man kan välja olika svårighetsgrader. Föreningen vill även öka tillgängligheten till skogen för personer som annars har begränsad möjlighet att uppleva naturens närhet, genom att skapa en Sinnenas stig med stationer som fokuserar på syn, lukt, hörsel, smak och känsel. Med detta vill föreningen skapa sinnesupplevelse, självförtroende och trygghet vid uteridning.

Efter projektet

Byggnationen är klar och avslutad. Ridgrupper har fått möjlighet att utforska naturen. Elever har fått hoppa hinderi skogen, ridit två och två efter skyltanvisningar etc. Verksamheten är i gång och organiserad träning för målgrupperna är igång.

Beviljat belopp

636 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

636 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

Ort
Piteå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-03-28.