Till innehållet

Nybyggnation av Barnens pilgrimsledpå Lillhällom 1:27 och Kungsnäs 1:52

Projektet drevs av: Selångers församling

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa ett miniformat av pilgrimsleden, S:t Olavsleden. Församlingen vill skapa intresse för traktens kulturhistoriska arv genom att låta barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar för en stund bli pilgrimer.

Projektet omfattar att iordningställa minileden på cirka 500 m samt etablera fem hållplatser för lek- och lärmiljöer inriktade till barn. Leden blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Efter projektet

Nybyggnationen är genomförd och avslutad. Det blev en annan lösning än den som planerades men församlingen upplever att det med bibehållet syfte blev bättre lösning. Lek- och lärmiljön S:t Olof har varit välbesökt sedan den stod färdig hösten 2020. QR-koder är uppsatta, handledning för aktiviteterna finns klara. Miljöerna utomhus finns tillgängliga dygnet runt.

Beviljat belopp

3 388 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Beviljat belopp

3 388 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-01-13.