Till innehållet

Nybyggnation av Barnens pilgrimsledpå Lillhällom 1:27 och Kungsnäs 1:52

Projektet drivs av: Selångers församling

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa ett miniformat av pilgrimsleden, S:t Olavsleden. Församlingen vill skapa intresse för traktens kulturhistoriska arv genom att låta barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar för en stund bli pilgrimer.

Projektet omfattar att iordningställa minileden på cirka 500 m samt etablera fem hållplatser för lek- och lärmiljöer inriktade till barn. Leden blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Beviljat belopp

3 388 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Beviljat belopp

3 388 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Kontakt

Ort
Sundsvall

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-03.