Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Nybyggnation av Barnens pilgrimsledpå Lillhällom 1:27 och Kungsnäs 1:52

Projektet drivs av: Selångers församling

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa ett miniformat av pilgrimsleden, S:t Olavsleden. Församlingen vill skapa intresse för traktens kulturhistoriska arv genom att låta barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar för en stund bli pilgrimer.

Projektet omfattar att iordningställa minileden på cirka 500 m samt etablera fem hållplatser för lek- och lärmiljöer inriktade till barn. Leden blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Beviljat belopp

3 388 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Beviljat belopp

3 388 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Kontakt

Ort
Sundsvall
Sidan uppdaterades 2020-06-03.