Till innehållet

Nybyggnation av funktionsliftar på fastigheten Huskvarna 4:6 i Jönköpings kommun

Projektet drivs av: Jönköpings Segelsällskap

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att möjliggöra för ungdomar och äldre med funktionsnedsättning att ta del av båtliv, sport och friluftsliv. Detta ska man göra genom att bygga en fast brygga med funktionsliftar som tillgänglighetsanpassas.

Lyftanordningen ska kunna lyfta i och ur personer med funktionsnedsättning så att de kan ta del av verksamheten

Beviljat belopp

1 399 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2023.

Beviljat belopp

1 399 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2023.

Kontakt

Ort
Huskvarna

Liknande projekt

  • Om- och tillbyggnad av IKHP-stugan i Jönköpings kommun

  • Megaviktiga

    "Mega Viktiga" med syfte att skapa mötesplatser för ungdomar med någon form av funktionsnedsättning samt erbjuda stöd för vårdnadshavare. Ungdomarna…

  • Smeden

    Projektet ska erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter, stärka ungdomars engagemang och öka integrationen mellan ungdomar med olika etnisk…

Sidan uppdaterades 2023-06-29.