Till innehållet

Smeden

Projektet drivs av: Husqvarna fotbollsförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter, stärka ungdomars engagemang och öka integrationen mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund, olika intressen samt mellan ungdomar med och utan funktionsnedsättning.

Projekt Smeden är en mötesplats med ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter i Huskvarna. Syftet med projektet är att erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter och att stärka ungdomars engagemang. Ett annat syfte är att öka integrationen, mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund, mellan ungdomar med olika intressen som idrott, konst, e-sport och film samt mellan ungdomar med och utan funktionsnedsättning. Ungdomarna ska få hjälp med att starta och driva aktiviteter efter egna önskemål. Aktiviteterna ska innehålla minst två av projektets fyra hörnstenar som är idrott, kultur/bildning, integration och föreningsverksamhet. Exempel på aktiviteter kan vara läsprojekt i pojk- och flicklag, fotboll för nyanlända, konstprojekt, e-sport samt film- och mediaproduktion. Med den ökade bredden av aktiviteter i föreningen kommer man att attrahera ungdomar längre upp i åldrarna och stärka ungdomarnas föreningsorganisering. Dokumentationen av aktiviteterna ska mynna ut i en gemensam värdegrund.

Efter projektet slut ska Huskvarna FF fortsätta driva verksamheten med stöd av Jönköpings kommun, ABF och andra föreningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Huskvarna

Liknande projekt

  • Alla har talang

    Syftet med projektet är att frigöra talang och potential hos ungdomar och ge dem verktyg för att bli ledare.

  • Boccia för ungdomar med gravare funktionsnedsättningar

    IFAH (Idrottsföreningen för alla handikappade) vill i samarbete med föreningen Tranan HIK öka intresset för boccia i Stockholm och Mälardalen.

  • 5-A-SIDE LIVE

    Projektet ska sprida metoden 5-a-side till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.