Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Smeden

Projektet drivs av: Husqvarna fotbollsförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter, stärka ungdomars engagemang och öka integrationen mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund, olika intressen samt mellan ungdomar med och utan funktionsnedsättning.

Projekt Smeden är en mötesplats med ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter i Huskvarna. Syftet med projektet är att erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter och att stärka ungdomars engagemang. Ett annat syfte är att öka integrationen, mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund, mellan ungdomar med olika intressen som idrott, konst, e-sport och film samt mellan ungdomar med och utan funktionsnedsättning. Ungdomarna ska få hjälp med att starta och driva aktiviteter efter egna önskemål. Aktiviteterna ska innehålla minst två av projektets fyra hörnstenar som är idrott, kultur/bildning, integration och föreningsverksamhet. Exempel på aktiviteter kan vara läsprojekt i pojk- och flicklag, fotboll för nyanlända, konstprojekt, e-sport samt film- och mediaproduktion. Med den ökade bredden av aktiviteter i föreningen kommer man att attrahera ungdomar längre upp i åldrarna och stärka ungdomarnas föreningsorganisering. Dokumentationen av aktiviteterna ska mynna ut i en gemensam värdegrund.

Efter projektet slut ska Huskvarna FF fortsätta driva verksamheten med stöd av Jönköpings kommun, ABF och andra föreningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Huskvarna
Sidan uppdaterades 2020-06-02.