Till innehållet

Smeden

Projektet drevs av: Husqvarna fotbollsförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter, stärka ungdomars engagemang och öka integrationen mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund, olika intressen samt mellan ungdomar med och utan funktionsnedsättning.

Projekt Smeden är en mötesplats med ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter i Huskvarna. Syftet med projektet är att erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter och att stärka ungdomars engagemang. Ett annat syfte är att öka integrationen, mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund, mellan ungdomar med olika intressen som idrott, konst, e-sport och film samt mellan ungdomar med och utan funktionsnedsättning. Ungdomarna ska få hjälp med att starta och driva aktiviteter efter egna önskemål. Aktiviteterna ska innehålla minst två av projektets fyra hörnstenar som är idrott, kultur/bildning, integration och föreningsverksamhet. Exempel på aktiviteter kan vara läsprojekt i pojk- och flicklag, fotboll för nyanlända, konstprojekt, e-sport samt film- och mediaproduktion. Med den ökade bredden av aktiviteter i föreningen kommer man att attrahera ungdomar längre upp i åldrarna och stärka ungdomarnas föreningsorganisering. Dokumentationen av aktiviteterna ska mynna ut i en gemensam värdegrund.

Efter projektet slut ska Huskvarna FF fortsätta driva verksamheten med stöd av Jönköpings kommun, ABF och andra föreningar.

Efter projektet

Projektet ledde till att Smeden har etablerats som en viktig aktör i lokalsamhället för en stor del av ungdomarna i och runt Huskvarna. Det har blivit den mötesplatsen för kultur och idrott som man önskat. Projektet har bidragit till en ökad samverkan mellan föreningar, studieförbund, kommunen och regionen. Över 500 barn, ungdomar, äldre och vuxna med funktionsnedsättning har under projekttiden varit aktiva i Smedens många olika aktiviteter. Exempel på saker man gjort är dans, läxläsning, samba-fotboll, gamingkvällar, magnetfiske i ån, girls time, teater, kanotpaddling och mycket mer.

Verksamheten lever vidare med stöd av Jönköpings kommun och genom att genom att olika aktörer bedriver verksamhet för målgruppen i fastigheten Smeden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i december 2021.

Kontakt

Ort
Huskvarna

Liknande projekt

  • Megaviktiga

    "Mega Viktiga" med syfte att skapa mötesplatser för ungdomar med någon form av funktionsnedsättning samt erbjuda stöd för vårdnadshavare. Ungdomarna…

  • Nybyggnation av funktionsliftar på fastigheten Huskvarna 4:6 i Jönköpings kommun

    Projektets syfte är att möjliggöra för ungdomar och äldre med funktionsnedsättning att ta del av båtliv, sport och friluftsliv. Detta ska man göra…

  • Strong Girls

    Målet med projektet är att stötta tjejer att uppleva och dra fördel av de möjligheter som finns inom idrott och äventyrssport.

Sidan uppdaterades 2022-08-18.