Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Hela spelaren

Projektet drivs av: Skellefteå Fotbollsförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska med hjälp av fotboll skapa social utveckling och integration för ungdomar i Skellefteå, både svenskfödda och nyanlända. Målet är att målgruppen ska växa som individer.

Projektet syftar till att använda fotboll som verktyg för att skapa social utveckling och integration för ungdomar i Skellefteå, både svenskfödda och nyanlända. Projektet kommer att skapa ett forum där ungdomarna samtalar kring skilda frågor utifrån sina olika bakgrunder. Föreningen har cirka 40-50 % personer med utländsk bakgrund som medlemmar. Teman på träffarna är exempelvis etik och moral, drogfrihet, integration, utanförskap, relationer och ledarskap.

Målet är att målgruppen genom projektet Hela spelaren ska växa som individer.

Efter projekttiden kommer Hela spelaren vara integrerad i Skellefteå FFs ordinarie verksamhet.

Projektet genomförs i samarbete med Sisu, kommunen, länsstyrelsen och Svenska kyrkan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Skellefteå
Sidan uppdaterades 2020-06-02.