Till innehållet

Hela spelaren

Projektet drevs av: Skellefteå Fotbollsförening

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att använda fotboll som verktyg för att skapa social utveckling och integration för ungdomar i Skellefteå, både svenskfödda och nyanlända.

Målet är att målgruppen genom projektet "Hela spelaren" ska växa som individer. Projektet kommer att skapa ett forum där ungdomarna samtalar kring skilda frågor utifrån sina olika bakgrunder. Föreningen har cirka 40 – 50 % personer med utländsk bakgrund som medlemmar. Teman på träffarna är exempelvis etik och moral, drogfrihet, integration, utanförskap, relationer och ledarskap. Projektet genomförs i samarbete med Sisu, kommunen, länsstyrelsen och Svenska kyrkan. Efter projekttiden kommer Hela spelaren vara integrerad i Skellefteå FFs ordinarie verksamhet.

Efter projektet

Projektet ledde till att föreningen har hittat en bas av aktiviteter som "Hela spelaren" består av, och att föreningen har utvecklat en arbetsmetod där deltagarna är högst delaktiga. Aktiviteterna ger deltagare med olika bakgrund möjligheten att skapa gemensamma sammanhang och växa som individer. Projektet har haft integrerande effekt och utvecklat deltagarnas förmåga att se sin egen roll i samhället. Genom workshops, föreläsningar, individuella utvecklingsplaner, aktiviteter och arbete inom olika arrangemang, har deltagarna fått erfarenhet och kunskap som gör dem till tryggare individer redo att möta samhällets utmaningar.

Verksamheten fortsätter som en integrerad del i Skellefteå Fotbollsförenings ordinarie arbete.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i juni 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i juni 2020.

Kontakt

Ort
Skellefteå

Liknande projekt

  • Mer kraft och bättre ork

    Projektet ska göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

  • Arrangemangspool

    Projektet ska utveckla nya modeller och samarbeten för idrottsarrangemang. 

  • På Rätt Plats

    Föreningen ska utveckla en ny modell med taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap för målgruppen äldre…

Sidan uppdaterades 2021-03-25.