Till innehållet

Mer kraft och bättre ork

Projektet drivs av: Friskis och Svettis Skellefteå

Beskrivning av projektet

Projektet ska göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Projektet syftar till att göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Personer med egna erfarenheter av att återhämta sig från psykiska funktionsnedsättningar ska fungera som ambassadörer och inspirera till att komma igång och upprätthålla träning. På så sätt utvecklas ett faddersystem som Friskis o Svettis, brukarföreningarna och kommunen ska stödja, både under och efter det tvååriga projektet. Man kommer att bilda små träningsgrupper som till en början träffas på den kommunala mötesplatsen Castor, men efter hand fortsätter sin träning i Friskis o Svettis lokaler.

Efter projektets slut är planen att faddersystemet ska fortsätta med stöd från kommunen och Friskis o Svettis. Ambitionen är att kommunen och Friskis o Svettis ska utarbeta ekonomiska ramar som gör det möjligt för målgruppen med fortsatt träning.

Träningen utformas utifrån deltagarnas önskemål.

Projektet är ett samarbete mellan Friskis o Svettis i Skellefteå, lokala brukarföreningar och Skellefteå kommun.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Skellefteå
Sidan uppdaterades 2020-06-02.