Till innehållet

Mer kraft och bättre ork

Projektet drevs av: Friskis och Svettis Skellefteå

Beskrivning av projektet

Projektet ska göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Projektet syftar till att göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Personer med egna erfarenheter av att återhämta sig från psykiska funktionsnedsättningar ska fungera som ambassadörer och inspirera till att komma igång och upprätthålla träning. På så sätt utvecklas ett faddersystem som Friskis o Svettis, brukarföreningarna och kommunen ska stödja, både under och efter det tvååriga projektet. Man kommer att bilda små träningsgrupper som till en början träffas på den kommunala mötesplatsen Castor, men efter hand fortsätter sin träning i Friskis o Svettis lokaler.

Efter projektets slut är planen att faddersystemet ska fortsätta med stöd från kommunen och Friskis o Svettis. Ambitionen är att kommunen och Friskis o Svettis ska utarbeta ekonomiska ramar som gör det möjligt för målgruppen med fortsatt träning.

Träningen utformas utifrån deltagarnas önskemål.

Projektet är ett samarbete mellan Friskis o Svettis i Skellefteå, lokala brukarföreningar och Skellefteå kommun.

Efter projektet

Det var 150 personer ur målgruppen som tränade och aktiverade sig fysiskt i projektet. Ungefär hälften av dessa tränade på träningsanläggningen och hälften på de olika boenden som projektet besökte. Projektet ledde till att Friskis och Svettis etablerade ett nära samarbete med de brukarorganisationer som är aktiva på orten och med kommunala och regionala verksamheter som riktar sig mot målgruppen, såväl brukare som personal, chefer och personer med samordnande funktioner. Det är ett samarbete som kan fortsätta även efter projektets slut.

Verksamheten lever vidare genom att Friskis och Svettis erbjuder målgruppen ett kraftigt reducerat pris för träning. Man får träna gratis i tre månader och sedan betala en tredjedel av priset för ett dagkort. Eftersom många personer ur målgruppen har begränsade ekonomiska resurser kommer detta att vara betydelsefullt för att möjliggöra fortsatt träning. Projektledaren, som 2021 fick årets psykiatripris i Skellefteå för sitt arbete gentemot målgruppen, kommer att fortsätta sin anställning på Friskis och Svettis, och kommer därför att kunna fortsätta motivera målgruppen till träning och fysisk aktivitet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Skellefteå

Liknande projekt

  • På Rätt Plats

    Föreningen ska utveckla en ny modell med taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap för målgruppen äldre…

  • Rörelsebingo

    Projektet Rörelsebingo ska utifrån en skotsk förebild ta fram en modell för äldre med funktionsnedsättning. Bingo och rörelse ska kombineras.

  • Hela spelaren

    Projektet syftar till att använda fotboll som verktyg för att skapa social utveckling och integration för ungdomar i Skellefteå, både svenskfödda…

Sidan uppdaterades 2022-08-21.