Till innehållet

På Rätt Plats

Projektet drevs av: Soo Shim Taekwondo och Hapkidoklubb

Beskrivning av projektet

Föreningen ska utveckla en ny modell med taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap för målgruppen äldre personer med funktionsnedsättning.

Föreningen ska utveckla en ny modell med taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap för målgruppen äldre personer med funktionsnedsättning. Modellen innehåller individuellt anpassad träning, så som balansträning, fallprevention, funktionell styrketräning, rörlighetsträning och att träna sin reaktionsförmåga. Friskvårdsdelen innehåller coachning, temasamtal i grupp och föreläsningar. 

Aktiviteterna i projektet ska organiseras på sätt som stärker den sociala gemenskapen för deltagarna. Taekwondon och hapkidons filosofi kommer att ligga till grund för såväl fysiska som sociala aktiviteter. Projektet kommer att ha ett brett samarbete med kommunen, regionen, pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar.

Efter projektet

Projektet ledde till att föreningen har utvecklat en modell med anpassad taekwondo- och hapkidoinspirerad träning för personer med funktionsnedsättning. Fokus har varit äldre personer, men i slutet av projekttiden utvidgades målgruppen till att även gälla yngre personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Målgruppen har erbjudits träning två gånger per vecka. I samband med träningen har det funnits en lättare måltid eller fika och föreläsningar om olika friskvårdande ämnen för att främja social samvaro och ökad kunskap och medvetenhet om hälsa.

Under pandemin fick projektet anpassa aktiviteterna till de restriktioner som då gällde. Träningen fick förläggas utomhus och de fick göra fler individuella lösningar.

Verksamheten lever vidare genom att föreningen fortsätter att erbjuda äldre personer fortsatt träning i grupp med sociala aktiviteter och personligt utformade träningsprogram för egen träning. Projektet ledde till nya och fördjupade samarbeten med bland annat Attention, PRO och Skellefteå kommun. Även andra funktionshindergrupper har kommit till föreningen och fått anpassad träning enligt modellen.

Ur projektet har träningsgrupp bildats som heter Team Ninja. Den riktar sig till personer med funktionsnedsättning (t.ex Downs syndrom och Autism) som är intresserade av gym- och cirkelträning, där både ledare och deltagare kommer ur målgruppen. Föreningen menar att projektet har skapat stort mervärde och gett dem en bredare och mer inkluderande verksamhet. Det syns att människor i alla åldrar, med eller utan funktionsnedsättningar, trivs tillsammans. Som när en kille på 15 år med autism diskuterar film med en kvinna på 68 år som nyss kommit ut från gymmet. Tack vare projektet tycker föreningen att de har vuxit både med kunskap och med ny verksamhet.

 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i oktober 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Skellefteå

Liknande projekt

  • Mer kraft och bättre ork

    Projektet ska göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

  • Rörelsebingo

    Projektet Rörelsebingo ska utifrån en skotsk förebild ta fram en modell för äldre med funktionsnedsättning. Bingo och rörelse ska kombineras.

  • Hela spelaren

    Projektet syftar till att använda fotboll som verktyg för att skapa social utveckling och integration för ungdomar i Skellefteå, både svenskfödda…

Sidan uppdaterades 2023-11-06.