Till innehållet

Nybyggnation och ombyggnation av Tången 1:1 i Sotenäs kommun

Projektet drivs av: Tollar ö Seiel

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bygga en samlingslokal och bygga om en sjöbod där föreningens medlemmar och målgruppen äldre ska kunna arbeta med allmogebåtar och andra traditionella båtar under vinterhalvåret.

Verksamheten kommer omfatta 500-2000 timmar samt kurser och föredrag under hela året.

Beviljat belopp

332 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2023.

Beviljat belopp

332 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2023.

Kontakt

Ort
Kungshamn

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-05-10.