Till innehållet

Olika men Lika – flerspråkigt deltagarstöd (tidigare: Flerspråkigt brukarstöd)

Projektet drivs av: ABF Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla modeller, verktyg och strategier som bidrar till att personer med funktionsnedsättning som inte har svenska som modersmål blir mer delaktiga i processer för både individ och i samhälle.

Målsättningen är att skapa flerspråkiga mötesplatser och metoder, som främjar inkludering och språkrättvisa. Inom projektet ska en öppen verksamhet med plats för dialog, råd och brukarstöd utformas. Metoderna språkrättvisa, brukarmedverkan och folkbildning ligger till grund för alla aktiviteter. Utbildningar och utarbetning av riktlinjer utformas för både individer och organisationer. Upparbetning av besök på aktiviteter som arrangeras av funktionsrättsorganisationer genomförs tillsammans med språkstöd. Efter projektet planeras verksamheten fortsätta genom nya flerspråkiga mötesplatser. En flerspråkig infrastruktur och en resursbank kommer att förvaltas av föreningen Tahrir. Metoden från projektet kommer underlätta för organisationer och myndigheter att utveckla ett flerspråkigt arbetssätt gällande funktionsrättsfrågor.

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Guldängen - bygglek som demokrativerkstad

    Projekt ska skapa lekfulla aktiviteter med och för nyanlända och etablerade barn mellan 5-13 år i Malmö.

  • Svenska på jobbet

    Projektet syftar till att främja språkinlärning för nyanlända med funktionsnedsättning.

  • Ömsesidig Integration och Rätten till Arbete

    Projektet syftar till att förbättra och stärka etableringen på arbetsmarknaden för migranter med funktionsnedsättning. Målet är att stötta…

Sidan uppdaterades 2023-10-12.