Till innehållet

Ömsesidig Integration och Rätten till Arbete

Projektet drivs av: Stiftelsen Institutet för Independent Living

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förbättra och stärka etableringen på arbetsmarknaden för migranter med funktionsnedsättning. Målet är att stötta målgruppen in i arbete.

Målet är att stötta målgruppen in i arbete. Projektet ska utveckla metoder som dels vänder sig direkt till målgruppen, dels till myndigheter och aktörer runt målgruppen. Exempel på aktiviteter och metoder är att utveckla och testa mobila mottagningar, bygga upp lokala nätverk med mentorskap och ta fram en handbok med konkreta exempel på hur man når arbete. Utbildningar och rundabordssamtal ska genomföras tillsammans med myndigheter och andra aktörer i syfte att öka kunskapen om målgruppen.


Efter projektet ska det finnas utbildnings- och metodmaterial som kan användas av målgruppen, myndigheter och andra relevanta aktörer. Det ska förvaltas, utvecklas och spridas av Independent Living. Lokala nätverk och mentorskap lever vidare genom ideellt engagemang och med stöd av metodmaterial. De mobila mottagningarna ska utvärderas och förhoppningen
är att de lever vidare genom samarbete mellan kommuner och andra aktörer.

Beviljat belopp

7 776 529 kronor

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

7 776 529 kronor

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Liknande projekt

  • Olika men Lika – flerspråkigt deltagarstöd (tidigare: Flerspråkigt brukarstöd)

    Projektet syftar till att utveckla modeller, verktyg och strategier som bidrar till att personer med funktionsnedsättning som inte har svenska som…

  • Svenska på jobbet

    Projektet syftar till att främja språkinlärning för nyanlända med funktionsnedsättning.

  • NKB Ung (tidigare Id Ung)

    NKB Ung skapar möten för och med unga i åldern 18-25 med syftet att främja integration och öka gemenskap på högskolor och universitet.

Sidan uppdaterades 2023-01-02.