Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ömsesidig Integration och Rätten till Arbete

Projektet drivs av: Stiftelsen Institutet för Independent Living

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förbättra och stärka etableringen på arbetsmarknaden för migranter med funktionsnedsättning. Målet är att stötta målgruppen in i arbete.

Målet är att stötta målgruppen in i arbete. Projektet ska utveckla metoder som dels vänder sig direkt till målgruppen, dels till myndigheter och aktörer runt målgruppen. Exempel på 3 (5)
aktiviteter och metoder är att utveckla och testa mobila mottagningar, bygga upp lokala nätverk med mentorskap och ta fram en handbok med konkreta exempel på hur man når arbete. Utbildningar och rundabordssamtal ska genomföras tillsammans med myndigheter och andra aktörer i syfte att öka kunskapen om målgruppen.


Efter projektet ska det finnas utbildnings- och metodmaterial som kan användas av målgruppen, myndigheter och andra relevanta aktörer. Det ska förvaltas, utvecklas och spridas av Independent Living. Lokala nätverk och mentorskap lever vidare genom ideellt engagemang och med stöd av metodmaterial. De mobila mottagningarna ska utvärderas och förhoppningen
är att de lever vidare genom samarbete mellan kommuner och andra aktörer.

Beviljat belopp

7 776 529 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

7 776 529 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-01-17.