Till innehållet

Ombyggnation av lokal till golfstudio på fastigheten Hantverkaren 12 i Hagfors kommun

Projektet drivs av: Uddeholms Golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet är att möjliggöra åretruntverksamhet för personer över 65 år, juniorer och paragolfare genom att bygga om en industrilokal till golfstudio. Lokalen kommer att användas för både ledarledda aktiviteter och spontan träning för målgrupperna. Samverkan kommer också att ske med parasportförbund, pensionärsorganisationer samt kommunal verksamhet.

Beviljat belopp

552 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Beviljat belopp

552 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Kontakt

Ort
Råda
Sidan uppdaterades 2024-05-06.