Till innehållet

Ombyggnation av toaletter på fastigheten Erikstorp 1:2 i Nässjö kommun

Projektet drivs av: Barkeryds Hembygdsförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att bygga tillgänglighetsanpassade toaletter och en ramp till hembygdsföreningens huvudbyggnad, för att målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med i verksamheten.

Beviljat belopp

413 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Beviljat belopp

413 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Kontakt

Ort
Nässjö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-18.