Till innehållet

Personligt ombud för unga

Projektet drivs av: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att testa möjligheten att bredda användningen av stödformen personligt ombud (PO) till att omfatta målgruppen unga mellan 12-17 år med psykisk ohälsa.

Den nuvarande stödformen för PO omfattar endast vuxna personer med psykisk ohälsa. En spridningsbar metod ska utvecklas och testas i ett antal kommuner i Skåne och Västernorrland. Om projektet får avsedd effekt ska RSMH verka för att utöka målgruppen för statsbidraget för PO.

Beviljat belopp

9 398 222 kronor

Projektets tidstatus

48%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

9 398 222 kronor

Projektets tidstatus

48%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-10-12.