Till innehållet

Personligt ombud för unga

Projektet drivs av: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att testa möjligheten att bredda användningen av stödformen personligt ombud (PO) till att omfatta målgruppen unga mellan 12-17 år med psykisk ohälsa.

Den nuvarande stödformen för PO omfattar endast vuxna personer med psykisk ohälsa. En spridningsbar metod ska utvecklas och testas i ett antal kommuner i Skåne och Västernorrland. Om projektet får avsedd effekt ska RSMH verka för att utöka målgruppen för statsbidraget för PO.

Beviljat belopp

9 398 222 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

9 398 222 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • All set for Action

    Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor…

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

  • Efter Knas

    Syfte och mål med projektet är att skapa ett rikstäckande eftervårdsprogram riktat till unga och unga vuxna 16 till 25 år som är i slutet av…

Sidan uppdaterades 2022-10-12.