Till innehållet

Personligt ombud för unga

Projektet drivs av: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att testa möjligheten att bredda användningen av stödformen personligt ombud (PO) till att omfatta målgruppen unga mellan 12-17 år med psykisk ohälsa.

Den nuvarande stödformen för PO omfattar endast vuxna personer med psykisk ohälsa. En spridningsbar metod ska utvecklas och testas i ett antal kommuner i Skåne och Västernorrland. Om projektet får avsedd effekt ska RSMH verka för att utöka målgruppen för statsbidraget för PO.

Beviljat belopp

9 398 222 kronor

Projektets tidstatus

57%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

9 398 222 kronor

Projektets tidstatus

57%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dissa Steroider

    Projektet ska skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder.

  • All set for Action

    Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor…

  • Mannen Myten (tidigare Det inkluderande mansprojektet)

    Projektet ska utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer. Det ska göras tillsammans med killar och unga män, främst från förorter och…

Sidan uppdaterades 2022-10-12.