Till innehållet

Rätten att leva mitt liv

Projektet drevs av: Kulturföreningen Parken (Kulturparken)

Beskrivning av projektet

Med hjälp av drama, teater och samtal erövrar personer med intellektuella funktionsnedsättningar erfarenheter, verktyg och kunskaper om rättigheter, sex, kärlek, relationer, känslor och kropp. 

Vi vill att personer med intellektuella funktionsnedsättningar:

 • i större utsträckning ska känna att de har rätt till och makt över sitt liv, sin sexualitet, sina känslor, sin kropp och relationer;
 • ska få ökad medvetenhet om sina rättigheter;
 • ska få ökade kunskaper och förståelse kring sexualitet, relationer, kropp och känslor;
 • ska få verktyg och strategier för att möjliggöra positiva erfarenheter av sexualitet, kärlek och relationer;
 • ska få ökad förståelse kring och verktyg för att söka kontakt och visa intresse på ett positivt sätt;
 • ska få ökad förståelse och verktyg för att respektera sina och andras gränser;
 • ska få verktyg och strategier för att slippa bli utsatta eller utsätta andra för övergrepp och våld;
 • ska få ökad kunskap om vad de kan göra ifall de blivit utsatta för övergrepp och våld.
Vi vill att våra medarbetare från målgruppen även:
 • i större utsträckning ska känna/se att de har verkliga möjligheter och verktyg för att göra skillnad, sprida kunskap om och försvara sina och andras rättigheter.
Vi vill att anhöriga och personal som arbetar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar:
 • ska få ökad medvetenhet kring och respekt för stödanvändarnas  sexualitet, rättigheter, behov och utsatthet;
 • ska få verktyg och metoder för att samtala om och framför allt lyssna på stödanvändarnas tankar kring sex, känslor, relationer och övergrepp.

Vi ska genomföra:

 • En teaterföreställning varje år.
 • Konferenser med lättförståeliga föreläsningar, forumspel, rollspel och aktiviteter, men även med saker riktade till stödpersoner och anhöriga.
 • Hemsida med en videoblogg där projektets aktiva deltagare bloggar
 • Workshops, föreläsningar och kurser kring projektets teman.
 • Utbildningar där våra deltagare är med och utbildar stödpersoner inom daglig verksamhet, boenden och liknande.
 • Vi ska dokumentera och dela med oss av våra metoder i ett digitalt och ev. tryckt metodmaterial.
Vi kommer att ha:
 • en grupp medarbetare som själva har intellektuella funktionsnedsättningar, och som gör praktik eller daglig verksamhet på projektet
 • en expertgrupp med personer som har LSS-beslut, och ger råd och tycker till och våra planer och metoder
 • En samverkansgrupp med de organisationer vi samverkar med i Uppsala län
 • Ett brett nätverk för personer som jobbar med projektets frågor  i Uppsala län
 • En referensgrupp/ ett nationellt nätverk med personer som är experter på projektets frågor runtom i Sverige.  

 

 • Kulturparken ska förhoppningsvis driva en daglig verksamhet som finansieras av Uppsala kommun
 • Metoderna ska finnas tillgängliga på Internet och som tryckt material för dem som vill använda dem.
 • Många ska ha blivit inspirerade och utbildade runtom i landet.
 • Kulturparken ska fortsätta att hålla utbildningar.
 • FUB Uppsala, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun fortsätter att arbeta med projektets teman och metoder.
 • Projektets arbete har förhoppningsvis satt spår i uppdragsbeskrivningarna till dagliga verksamheter och boenden. 

Hela projektet utgår från de behov och önskemål som vi har fått från vår målgrupp, och förankringen och delaktigheten är central i projektet, varför vi också har en grupp medarbetare som har intellektuella funktionsnedsättningar och som gör praktik eller har daglig verkamhet på projektet. De är med i projektets vardag och har reellt inflytade över aktiviteterna. Dessutom har vi en expertgrupp med personer som har LSS-beslut, som är med och planerar och ger feedback på våra aktiviteter och metoder.  Såväl teman som metoder och konkret innehåll i projektet har utarbetats i nära dialog med dem vi har arbetat med under pilotprojektet. För att bibehålla förankringen under projektets gång är det viktigt att vi förhåller oss flexibla till såväl våra koncept och metoder som projektplaneringen, för att kunna anpassa oss till de behov som dyker upp längs vägen.


 • Projektet ägs av Kulturparken, men även FUB Uppsala, Uppsala läns landsting (Habilitering & Hälsa) och Uppsala Kommun (Kultur i vården) är medsökande och sitter i projektets styrgrupp.
 • Vi har en liten samverkansgrupp som består av de organisationer som sitter i styrgruppen. Andra som vi regelbundet eller sporadiskt samarbetar med kan bjudas in till gruppens arbetsmöten. 
 • Vi kommer att stå värdar för ett länsövergripandenätverk för personer som arbetar med eller är engagerade i frågor kring sexualitet och relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 
 • Vi kommer att ha en nationell referensgrupp eller nätverk för personer som är drivande i dessa frågor på Sverigenivå.
 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

 • ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom

  ADHD OCH AUTISM VID DOWNS SYNDROM Vi utreder ADHD och autism, och ser att båda är vanligt, hos barn med Downs syndrom. Barnen med autism erbjuds ett…

 • Värdefull patientkunskap

  Patienter har rätt att få kunskap om sina läkemedel och att skaffa sig kunskaper på egen hand. Det är en demokratifråga. Brukarorganisationer kan…

 • Parenting Young Children

  Parenting Young Children” (PYC) är ett föräldrautbildningsprogram som är utarbetat av ”Parenting Research Centre” (PRC) i Melbourne, Australien.…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.