Till innehållet

Arbetsintegrerad Öppenvårdsbehandling

Projektet drivs av: Uppsala Stadsmission

Beskrivning av projektet

Uppsala Stadsmission ska utveckla en hållbar helhetsmodell som binder samman öppenvårdsbehandling och arbetsinriktad rehabilitering i en och samma verksamhet.

Att utveckla en hållbar helhetsmodell som binder samman öppenvårdsbehandling och arbetsinriktad rehabilitering i en och samma verksamhet.

Det finns exempel på framgångsrikt arbete inom vård, rehabilitering och arbetsförberedelse var för sig, men inte integrerat. Genom projektet integreras de olika delarna i den nödvändiga kedja av insatser som förväntas leda till att vårdbehovet avklingar för personer med psykosociala funktionsnedsättningar, där missbruk är en betydande del av hindret, så att de finner nya vägar till ett liv i social gemenskap i samhälle och arbetsliv.

Efter projektets slut kommer platserna att finansieras genom att offentlig huvudman köper platser.

Efter avslutat projekt

Projektet ledde till att det idag finns en verksamhet men i mindre skala då det varit väldigt svårt att få tjänstemännen att förstå betydelsen av detta erbjudande. Flera av de personer som kommit till projektet har varit i sämre somatiskt och psykiskt skick än man räknat med.

Man har haft 22 personer i verksamheten och 48 studiebesök från cirka 100 personer i målgruppen samt informationsträffar för tjänstemän cirka 80 från kommuner (Uppsala med kranskommuner) och cirka 30 från arbetsförmedling och försäkringskassan. Verksamheten fortsätter i Uppsala Stadsmissions regi där man fakturerar per inskriven deltagare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i januari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i januari 2020.

Kontakt

Liknande projekt

  • Street Business

    Projektet ska utveckla nya produkter och tjänster som hemlösa personer ska kunna sälja i syfte att få stärkt självförtroende och ökade möjligheter…

  • Indie Game Studio - småföretagande inom dataspelsutveckling

    Ädelfors Folkhögskola ska i projektform pröva en tre terminers utbildning riktad mot målgruppen personer med NPF där intresse och goda förkunskaper…

  • Projekt Exa(k)t

    Målet med projektet är att skapa vägar in på arbetsmarknaden för akademiker som just avslutat sin utbildning, lever med psykisk ohälsa och står nära…

Sidan uppdaterades 2020-07-08.