Till innehållet

Rätten till sin identitet - ett ungdomsprojekt

Projektet drivs av: Kulturens Bildningsverksamhet

Beskrivning av projektet

Arvsfondsprojektet "Rätten till sin identitet" syftar till att motverka diskriminering av subkulturer och utgår från ungas egna berättelser.

Syftet är att genom berättelser av, med och för ungdomar inom subkulturer, främst Goth lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering, och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. Ungdomarna ska arbeta med dessa berättelser och sprida dem för att på så sätt visa på den utsatthet som upplevs, verka förebyggande för andra unga och ge mer kunskap och förståelse till andra aktörer, exempelvis skolan som möter målgruppen. Vidare vill man genom projektet skapa ett rikstäckande nätverk för målgrupperna. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

E-post
Ort
Nationellt med säte i Umeå

Liknande projekt

  • Early Strengthening System - Värdegrundsarbete i praktiken

    Projektet ska stärka barns och ungdomars medvetenhet om värdegrundsfrågor.

  • Stillin

    Projektet syftar till att stärka gymnasieelevers psykiska hälsa och välmående. Målet är att utveckla ett digitalt verktyg med yogaövningar och…

  • Vi är värda allt

    Projektet syftar till att öka ungas chans för återetablering i samhället efter vistelse på Statens Institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.