Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Rörelserika offentliga anläggningar

Projektet drivs av: Stöckebygdens utveckling

Beskrivning av projektet

Föreningen ska tillsammans med målgruppen barn och unga 0-25 år utveckla miljöer och aktiviteter som stimulerar rörelserikedom.

Genom att lyfta in målgruppens tankar och idéer redan i planeringsstadiet av offentliga aktivitetsytor är målet att öka såväl delaktigheten som nyttjandet av anläggningar och rörelseytor. Föreningen ska använda metoden Deltagande Design i syfte att uppmärksamma de särskilda förutsättningar som målgruppen har i glesbygd där rörelseytor och aktivitetshus ofta behöver fylla många behov.

Ett vidare mål med projektet är att bidra med riktlinjer och checklistor till samhällsplanerare, arkitekter, beställare och utförare av rörelseytor i glesbygd där barns och ungas perspektiv utgör normen. Såväl under som efter projektet ska Stöckebygdens rörelseytor och aktivitetshus tjäna som inspiration till andra glesbygder i Sverige. Checklistor och riktlinjer som tas fram i projektet ska spridas genom utbildningar, workshoppar och föreläsningar och kan användas fritt av kommuner och andra som planerar för liknande rörelseytor.

Beviljat belopp

5 408 795 kronor

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Beviljat belopp

5 408 795 kronor

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Kontakt

Ort
Umeå
Sidan uppdaterades 2020-11-06.