Till innehållet

Rörelserika offentliga anläggningar

Projektet drivs av: Stöckebygdens utveckling

Beskrivning av projektet

Föreningen ska tillsammans med målgruppen barn och unga 0-25 år utveckla miljöer och aktiviteter som stimulerar rörelserikedom.

Genom att lyfta in målgruppens tankar och idéer redan i planeringsstadiet av offentliga aktivitetsytor är målet att öka såväl delaktigheten som nyttjandet av anläggningar och rörelseytor. Föreningen ska använda metoden Deltagande Design i syfte att uppmärksamma de särskilda förutsättningar som målgruppen har i glesbygd där rörelseytor och aktivitetshus ofta behöver fylla många behov.

Ett vidare mål med projektet är att bidra med riktlinjer och checklistor till samhällsplanerare, arkitekter, beställare och utförare av rörelseytor i glesbygd där barns och ungas perspektiv utgör normen. Såväl under som efter projektet ska Stöckebygdens rörelseytor och aktivitetshus tjäna som inspiration till andra glesbygder i Sverige. Checklistor och riktlinjer som tas fram i projektet ska spridas genom utbildningar, workshoppar och föreläsningar och kan användas fritt av kommuner och andra som planerar för liknande rörelseytor.

Beviljat belopp

5 408 795 kronor

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Beviljat belopp

5 408 795 kronor

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Alla har rätt - jag är viktig

    Kulturverket i Umeå kommun ska arbeta kreativt kring FN:s konvention om barnets rättigheter i syfte att stärka kunskaperna om konventionen, öka…

  • Hälsopeppen

    Projektet ska utveckla en hälsofrämjande modell för äldre personer med funktionsnedsättning.

  • Perspektivbyrån normkreativa metoder för likabehandling

    Projektet ska förebygga och motverka diskriminering av barn samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och…

Sidan uppdaterades 2020-11-06.