Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Rörelserika offentliga anläggningar

Projektet drivs av: Stöckebygdens utveckling

Beskrivning av projektet

Föreningen ska tillsammans med målgruppen barn och unga 0-25 år utveckla miljöer och aktiviteter som stimulerar rörelserikedom.

Genom att lyfta in målgruppens tankar och idéer redan i planeringsstadiet av offentliga aktivitetsytor är målet att öka såväl delaktigheten som nyttjandet av anläggningar och rörelseytor. Föreningen ska använda metoden Deltagande Design i syfte att uppmärksamma de särskilda förutsättningar som målgruppen har i glesbygd där rörelseytor och aktivitetshus ofta behöver fylla många behov.

Ett vidare mål med projektet är att bidra med riktlinjer och checklistor till samhällsplanerare, arkitekter, beställare och utförare av rörelseytor i glesbygd där barns och ungas perspektiv utgör normen. Såväl under som efter projektet ska Stöckebygdens rörelseytor och aktivitetshus tjäna som inspiration till andra glesbygder i Sverige. Checklistor och riktlinjer som tas fram i projektet ska spridas genom utbildningar, workshoppar och föreläsningar och kan användas fritt av kommuner och andra som planerar för liknande rörelseytor.

Beviljat belopp

5 408 795 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Beviljat belopp

5 408 795 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Kontakt

Ort
Umeå
Sidan uppdaterades 2020-11-06.