Till innehållet

Sex på Lätt svenska med forumteater

Projektet drivs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla formerna för att göra sex- och samlevnadsundervisning mer tillgänglig för unga människor med utländsk bakgrund.

Syftet med projektet är att utveckla formerna för att göra sex- och samlevnadsundervisning mer tillgänglig för unga människor med utländsk bakgrund. Med erfarenheter av att ha drivit ett projekt om sex- och samlevnadsfrågor på lätt svenska vill projektet utveckla forumteater som en metod för att kommunicera dessa frågor med människor som har begränsade språkkunskaper i svenska. Genom undervisning och forumteater kommer projektet att nå ca 600 ungdomar i åldern 13-23 år. Projektet kommer också att utbilda lärare, pedagoger, tolkar och anställda på gruppboenden för att få mer långsiktighet i projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i januari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i januari 2017.

Kontakt

Ort
Gävle

Liknande projekt

  • Tidig insats

    Tidig Insats syftar till att förebygga att ungdomar utvecklar en kriminell livsstil. Tidig Insats-metoden används i samverkan med lokala myndigheter.

  • Tusen Bilder Tusen Ord

    Tusen bilder, tusen ord är konstprojektet för dig som är hbtq (homo bi trans queer) och upp till 26 år. Projektet bygger på tanken att hbtq-ungdomar…

  • Samhällsdesigners - unga med rätt att påverka

    Syftet med projektet är att hitta en modell för att få idrottsungdomar mellan 16-25 år att attraheras av samhällsfrågor genom att visa på konkreta…

Sidan uppdaterades 2021-06-15.