Till innehållet

Sex på Lätt svenska med forumteater

Projektet drevs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla formerna för att göra sex- och samlevnadsundervisning mer tillgänglig för unga människor med utländsk bakgrund.

Syftet med projektet är att utveckla formerna för att göra sex- och samlevnadsundervisning mer tillgänglig för unga människor med utländsk bakgrund. Med erfarenheter av att ha drivit ett projekt om sex- och samlevnadsfrågor på lätt svenska vill projektet utveckla forumteater som en metod för att kommunicera dessa frågor med människor som har begränsade språkkunskaper i svenska. Genom undervisning och forumteater kommer projektet att nå ca 600 ungdomar i åldern 13-23 år. Projektet kommer också att utbilda lärare, pedagoger, tolkar och anställda på gruppboenden för att få mer långsiktighet i projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i januari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i januari 2017.

Kontakt

Ort
Gävle

Liknande projekt

  • Att höras

    Att höras. Ungdomar och barn ska starta upp lokal-tv redaktioner. Utifrån egna intressen ska de producera lokal-tv till Fria kanalen i Gävle samt…

  • Tusen Bilder Tusen Ord

    Tusen bilder, tusen ord är konstprojektet för dig som är hbtq (homo bi trans queer) och upp till 26 år. Projektet bygger på tanken att hbtq-ungdomar…

  • Tidig insats

    Tidig Insats syftar till att förebygga att ungdomar utvecklar en kriminell livsstil. Tidig Insats-metoden används i samverkan med lokala myndigheter.

Sidan uppdaterades 2021-06-15.