Till innehållet

Skälbyträdgården – en oas för alla sinnen

Projektet drevs av: Studiefrämjandet i Småland/Gotland

Beskrivning av projektet

Under 2015 anläggs trädgården och verksamheten utformas. Den löpande verksamhet ska vara igång 2016. Ett tioårigt åtagande finns för nyttjandet av marken för verksamhet i linje med projektets syfte.

Att skapa en hälsoträdgård tillgänglig för alla människor, oavsett funktionsnedsättning eller ålder. Huvudsyftet är att trädgården är uppbyggt för verksamhet utifrån hälsofrämjande aktiviteter.

Genom trädgårdens olika ”rum” ska människor kunna uppleva naturen genom alla sina sinnen. Målgruppen är primärt människor med funktionsnedsättning i alla åldrar, samt barn och ungdomar. Årligen ska

  • minst 800 personer med någon form av funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa ha deltagit i verksamheten, varav 300 barn och ungdomar
  • minst 300 personer från äldre och demensboendeska ha deltagit i verksamheten
  • minst 700 personer från allmänheten ha besökt verksamheten

En långsiktig förvaltningsmodell ligger inom projektet att utarbeta. Målet är att Studiefrämjandet tillsammans med medverkande föreningar, organisationer och offentlig verksamhet ska driva trädgården vidare i en eller flera olika konstellationer.

Hela etableringen av trädgården samt utformningen av verksamheten sker genom workshops och samverkansmodeller tillsammans med brukarna av trädgården samt berörda aktörer.

Samverkan med

  • verksamheter som bedrivs i kommunal regi – skola, särskola, daglig verksamhet, boenden – och ideella organisationer, som till exempel Naturskyddsföreningen, Ornitologer, 4H, Koloniträdgårdsföreningar.
  • olika kommunala förvaltningar, som till exempel gata/park, barn och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, serviceförvaltningen och socialtjänsten
  • föreningar som inte vanligen samverkar. Här finns föreningar med olika bakgrund och verksamhet, men också föreningar som samverkar med olika studieförbund.
  • lokala näringslivet
 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.