Till innehållet

StrÅng - stress och ångesthantering för unga vuxna med rörelsenedsättning

Projektet drevs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att inhämta kunskap och utveckla metoder inom stress- och ångesthantering anpassat för unga vuxna med rörelsehinder.

Projektet vänder sig till unga vuxna med rörelsehinder. Personer med rörelsehinder har ofta sämre levnadsförhållanden med ökad stress än personer utan rörelsehinder. De har heller inte samma förmåga att tillgodogöra sig de stress- och ångesthanteringsmetoder som finns idag. Projektet har därför flera syften:

  • Att förebygga ohälsa och ge verktyg för att unga med rörelsehinder med egen kraft ska må bra.
  • Att vara ett pilotprojekt vars erfarenheter, resultat och koncept kan vara till gagn även för andra personer med svårigheter att hitta fungerande metoder för stress- och ångesthantering.
  • Att ge inspiration och stå modell för andra verksamheter.

Målgruppens delaktighet är mycket viktig under hela projektets gång. Projektets mål:

  • Att genom intervjuer samla in de kunskaper och erfarenheter målgruppen har gällande stress och ångesthantering.
  • Att utveckla metoder och strategier inom stress och ångesthantering anpassade för unga vuxna med rörelsehinder som ger kunskap, redskap och tekniker att hantera stressrelaterade situationer.
  • Att samla projektets erfarenheter i en metodbok för spridning till bland annat intresseföreningar, brukarorganisationer och habiliteringar.

De kunskaper och erfarenheter som inhämtas under projekttiden, dels i form av att ha utvecklat ett utbildningsmaterial, dels en metodbok, kommer att presenteras till olika externa aktörer. Inom projektet ligger också att delge och utbilda medlemmar inom Unga Rörelsehindrade samt Riksgymnasiernas habiliteringsteam. Utbildningen kommer också att erbjudas till intresserade ur referensgruppen samt deras kontaktnät.  

Brukarorganisationen Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben är medsökande till projektet och medlemmarna ingår i ledningsgruppen och har därmed möjlighet att påverka projektets innehåll. Genom intervjuer med målgruppen är deras erfarenheter en av grunderna vid framskapandet av stress- och ångesthanteringskonceptet. Målgruppen är även deltagare i projektet och det är i samarbete med dem som stress och ångestmetoderna utvecklas och anpassas. Innehållet i projektets upplägg är dynamiskt och vi arbetar med att utveckla en modell, där deltaganrnas påverkan genom interaktion och utvärdering är en mycket viktig del.  

Projektet samarbetar med Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben vilka också är medsökande. Genom intervjuer, besök och deltagande i referensgrupp har projektet även samarbete med bland annat, Riksgymnasiernas alla delar: skola/elevhem/habiliterng, Ungdomsmottagningen, Hälsoteket och Vuxenhabiliteringen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.