Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Suntprat

Projektet drivs av: Equmenia

Beskrivning av projektet

Projektet ska hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i eller som redan finns i en beroendesituation.

Projektets syfte och mål är att hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i eller som redan finns i en beroendesituation. Detta ska ske genom att man tar fram pedagogiska redskap för att upptäcka, uppmärksamma och bearbeta negativt beroende av spel, alkohol, droger och sex.

Projektet är indelat i tre delar: webb-plattform, samtalsgrupper och ledarutbildningar. På webben ska unga enskilt kunna pröva om hen, eller någon i ens närhet, är i negativ beroendesituation och finna vägar ur den. Ambitionen är att 500 ungdomar ska besöka webbplatsen och genomföra testet/utbildningen. Vidare så räknar man med att minst 150 ungdomar kommer att delta i samtalsgrupper eller på temadagar/utbildningsdagar. Vidare ska det utbildas minst 20 kunskapsbärare som efter projekttidens slut ska kunna utbilda nya ledare för att leda samtalsgrupper, genomföra temadagar/utbildningsdagar och hålla webbplatsen uppdaterad.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i oktober 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Bromma
Sidan uppdaterades 2021-03-12.