Till innehållet

Teknik har ingen ålder och inga hinder

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg

Beskrivning av projektet

Genom projektet ska äldre med funktionsnedsättning i Gullspång, Töreboda, Mariestad och Skövde kommun, få personlig handledning och hjälp i den digitala världen av IT-intresserade och mer datorvana yngre personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Äldre med funktionsnedsättning, bosatta i Gullspång, Töreboda, Mariestad och Skövde kommun och som idag upplever att de befinner sig utanför den digitala världen men är intresserade av att lära sig mer om detta, ska under projekttiden få personlig handledning och hjälp. Detta ska ske med hjälp av IT-intresserade och mer datorvana yngre personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, som ofta har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Målgruppen får genom projektet en utbildning och handledning i att bli en ”datavän”, samtidigt som de får en meningsfull sysselsättning.

Projektet vänder sig även till äldre som är mer teknikvana och vill engagera sig som ambassadörer och stöd för datavännerna. Den mindre avgift som i framtiden betalas av målgruppen kommer att ge datavännerna en extra inkomst och stödja projektets fortlevnad.

Efter projektet

Projektet ledde till att de äldre med funktionsnedsättning upplevde att de fick en bättre hälsa och ett rikare och mer självständigt liv. För de yngre med funktionsnedsättning har projektet inneburit att de har fått en mer meningsfull sysselsättning och att de erbjudits en väg in i arbetslivet. Projektets mål har uppnåtts, ledarna har stärkts i uppgiften och gett projektet en stadig grund.

Verksamheten lever vidare med hjälp av studiecirklarna och de erfarenheter som projektet har genererat. De ur målgruppen som axlat rollen som ledare fortsätter efter projekttiden i den rollen. Lärohäftena som producerats under projekttiden, som på ett pedagogiskt sätt visar steg för steg hur man går vidare, kommer användas efter projekttiden.

Beviljat belopp

1 942 113 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i juli 2023.

Beviljat belopp

1 942 113 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i juli 2023.

Kontakt

Ort
Falköping

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-21.