Till innehållet

Tillbyggnation av skyttehall på fastigheten Fröstorp 2:52

Projektet drivs av: Tibro Bågskyttesällskap

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att möjliggöra bågskytteverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning genom att bygga en tillgänglighetsanpassad bågskyttehall.

För närvarande bedrivs verksamheten utomhus sommartid. Under vintertid hålls verksamheten i den lokala sporthallen som varken är tillgänglighetsanpassad eller ändamålsenlig för bågskytteverksamhet. Efter byggnationen ska föreningen i samarbete med funktionshindersorganisationer och andra aktörer i kommunen aktivt verka för att inkludera personer med funktionsnedsättning i verksamheten genom träningar, läger, prova-på-tillfällen och andra organiserade verksamheter.

Beviljat belopp

1 216 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2020.

Beviljat belopp

1 216 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2020.

Kontakt

Ort
Värsås

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-09-29.