Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av driving range och övningsområde i Umeå kommun

Projektet drivs av: Umeå Golfklubb

Beskrivning av projektet

Målsättningen är att öppna upp klubbens driving range och hela övningsområdet för personer med funktionsnedsättning, genom att anpassa rangen och förbättra anslutningarna till och från de olika övningsområdena till parkeringsplatserna.

Tanken är att att öppna upp driving rangen och hela övningsområdet för personer med funktionsnedsättning, samt att underlätta för våra åldrande golfare, genom att anpassa rangen och förbättra anslutningarna till och från de olika övningsområdena till parkeringsplatserna. För oss i klubben känns det naturligt att inkludera personer med funktionsnedsättning, alltså personer med varaktiga fysiska, psykiska intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, eftersom de, lika mycket som alla andra, har rätt till deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott, enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, paragraf 4.11.5 Artikel 30. Vi har redan flera på klubben i dag, men ser gärna att vi når betydligt fler.

Målsättningen är att kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning Handigolf och även ge åldrande golfare möjlighet att fortsätta idka idrottslig verksamhet långt upp i åren i stället för att tvingas bli inaktiva och lägga golfklubborna på hyllan. Redan i dag nyttjas anläggningen av personer med funktionsnedsättning, men inga avsatta aktiviteter finns just för dessa. Genom att arbeta aktivt med tillgänglighetsanpassning och erbjuda en lämplig verksamhet är vår målsättning att öka antalet funktionsnedsatta i träning på klubben. Genom deltagande i träningsgrupper skall dessa känna möjlighet till utveckling av sina golfkunskaper och förhoppningsvis även utveckla en bred social gemenskap och därigenom få en ökad livskvalitet. Vi kan i förlängningen även ordna Handigolf-tävlingar. Klubben behöver sätta realistiska mål och tänka långsiktigt även över, säg, en tioårsperiod, att uthålligt och målmedvetet fortsätta verksamheten.

Nu behöver vi sätta spaden i jorden och bygga ramper vid driving rangen. Det är steg 1. Därefter ska vi flytta bollmaskinen så att den blir mer lättillgänglig. Eftersom vi har en kraftig vinter här i norr, samt en kort golfsäsong, blir vi förvisade till att arbeta under höstarna. Nästa höst sker allt markarbete för att göra områdena betydligt mer tillgängliga än tidigare. Sedan är vi i gång!

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2014.

Kontakt

E-post
Ort
Holmsund

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.