Till innehållet

Gaming of Umeå

Projektet drevs av: IFK Holmsund

Beskrivning av projektet

IFK Holmsund ska starta en verksamhet där barn och unga kan mötas kring digitala spel.

Verksamheten är initierad av målgruppen unga. Syftet är att erbjuda organiserad, föreningsledd verksamhet för ungdomar som ofta saknar annan fritidsverksamhet. Projektet erbjuder även en social mötesplats där vuxna kan delta i unga personers fritidsintressen och därmed öka förståelsen för varandras fritid.

Projektet ska leda till en spridningsbar modell för hur traditionella idrottsföreningar kan utveckla sina respektive verksamheter för att locka till sig nya medlemmar och behålla sina nuvarande. Aktiviteterna ska kombineras med fysisk rörelse och föreningskunskap inklusive värdegrundsarbete.

Avrbutet projekt inga medel har utbetalats.

Beviljat belopp

3 633 882 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2023 och avslutades i september 2023.

Beviljat belopp

3 633 882 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2023 och avslutades i september 2023.

Kontakt

Ort
Holmsund

Liknande projekt

  • Strong Girls

    Målet med projektet är att stötta tjejer att uppleva och dra fördel av de möjligheter som finns inom idrott och äventyrssport.

  • WE & SPORTS

    Projektet ska minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år.

  • Idrottens ledarbank

    Idrottens ledarbank syftar till att underlätta för idrottsföreningar att rekrytera unga ledare och för ungdomar att hitta ledaruppdrag.

Sidan uppdaterades 2024-05-03.