Till innehållet

TK - Tillgänglig Kultur

Projektet drevs av: Kulturens Bildningsverksamhet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en applikation med vars hjälp personer med funktionsnedsättning enkelt och snabbt ska kunna ta reda på om kulturarrangemang är tillgängliga.

Projektet ska utveckla en applikation med vars hjälp personer med funktionsnedsättning enkelt och snabbt ska kunna ta reda på om kulturarrangemang är tillgängliga. Appen ska även fungera som stöd och motivation i arrangörers arbete med att tillgänglighetsutveckla sin verksamhet och sina evenemang. Verktyget ska fungera i både dator och mobil. Arbetet ska drivas av personer med egna erfarenheter av olika funktionsnedsättningar tillsammans med bland annat funktionshindersorganisationer och myndigheter samt arrangörer av kulturevenemang. I appen ska det finnas information om olika aspekter av tillgänglighet inklusive sådant som eventuell rökanvändning vid evenemang, blinkande lampor, framkomlighet, parfymfria rengöringsmedel, teckentolkar, publikvärdar och ledarhundar. Informationen som läggs i appen ska enkelt kunna importeras till arrangörernas egna informationskanaler, vilket gör att även de personer som eventuellt inte använder appen ändå kan få kännedom om tillgängligheten. Äldre digitala tillgänglighetsguider, som redan finns och används, kan enkelt kopplas till det nya verktyget, vilket gör att de som önskar behålla sina äldre system kan fortsätta att göra så.

Efter projektet

Projektet ledde till utvecklandet av en app som ger stöd och underlättar för arrangörer och kulturutövare att skapa tillgängliga evenemang och verksamheter samt att informera om dessa på ett sätt som gör att personer med funktionsnedsättning enkelt kan ta till sig informationen.

Verksamheten lever vidare genom att appen används av kulturarrangörer, utövare, funktionshindersrörelsen med flera. Kulturens Bildningsverksamhet för diskussioner med olika organisationer avseende ansvaret för den fortsatta driften av appen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Solna

Liknande projekt

  • BAM! Body - Art - Mind

    Projektet ska utveckla metodik som kan användas av kulturutövande ungdomar för att främja sitt fysiska och psykiska välbefinnande i syfte att…

  • Initium

    Projektet Initiums syfte är att bidra till att det blir fler upphovspersoner och konstutövare med funktionsnedsättning inom den professionella…

  • Musik på Gården

    Projektet ska utveckla en metod för integrerad öppen fritidsverksamhet där ungdomar, som redan idag producerar musik inom ramen för verksamheten,…

Sidan uppdaterades 2022-07-08.