Till innehållet

Trygg Trapp

Projektet drivs av: Brottsofferjouren Sverige

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att hitta en modell för hur tryggheten kan öka i tre bostadsområden i Sverige med utgångspunkt i ungas röster. Projektet ska tillsammans med unga vuxna 18-25 år, hitta samverkansformer mellan lokala brottsofferjourer, kommunala sociala insatser, näringsliv och föreningsliv. De tre områden som projektet ska verka i är Marielund i Norrköping, Öxnehaga i Jönköping och Brickebacken i Örebro.

Genom workshops med målgruppen, bostadsbolag och andra relevanta aktörer i området vill man hitta aktiviteter som sen ska genomföras av målgruppen, bostadsbolag, den lokala brottsofferjouren och andra relevanta aktörer. Modellen som tas fram med utgångspunkt i barns och ungas röster ska spridas till andra lokala brottsofferjourer, bostadsbolag, kommuner och andra sociala trygghetsskapande insatser.

Beviljat belopp

9 644 748 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Beviljat belopp

9 644 748 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Min Karriär!

    Projektet Min karriär! ska ta fram en modell som introducerar unga, mellan 13 och 17 år i Järva till möjliga yrkesområden, genom att tilltala och…

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

  • MIN STORY

    MIN STORY syftar till att synliggöra, lyfta och utbilda om frågan barn och unga som upplever våld i hemmet och ägs av Ericastiftelsen som driver…

Sidan uppdaterades 2023-11-10.