Till innehållet

Unga i rörelse - ett förebyggande projekt för barn och unga med och risk för övervikt

Projektet drivs av: KFUM Limitless

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande syfte är att förebygga och motverka övervikt och fetma hos barn och unga.

Målet är att tillsammans med målgruppen utveckla nya metoder och digitala verktyg samt en mötesplats med fokus på kostmönster, vardagsrörelser samt motiverande insatser och stöd. Målgruppen är barn och unga med eller utan funktionsnedsättning.

Aktiviteter kommer att genomföras både under skoltid och fritid samt fysiskt och digitalt. En pedagogisk applikation med projektets program och aktiviteter ska utvecklas tillsammans med målgruppen. Deltagande ungdomar ges möjlighet att förutom träning delta på matlagningskurs, workshops kring näring och kost samt vara med och skapa videopodcasts. Inom alla aktiviteter ligger fokus på att öka kunskap om vilka fördelar som kan följa när man fattar hälsosamma beslut och hur positiv förstärkning kan skapa beteendeförändring i rätt riktning.

Efter att projektet är avslutat kommer metoden och de digitala verktygen användas inom föreningens ordinarie verksamhet, i skolornas undervisning och av ungdomarna själva. Det ska även spridas till andra föreningar runt om i landet. Ung i Rörelses mötesplats och dess ungdomsråd ska efter projektet bli en fortsatt trygg plats för målgruppen i KFUM Limitless regi.

Beviljat belopp

5 458 704 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Beviljat belopp

5 458 704 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Sunda Barn - för föräldrar i nytt land

    Projektet syftar till att främja en hälsosam livsstil och förebygga övervikt och fetma.

  • MatGlad 2.0

    Hushållningssällskapet Västra ska utveckla MatGlad 2.o, ett pedagogiskt stöd i form av en receptapplikation för personer med intellektuell och/eller…

  • Anpassad Tennis för Stående (ATS)

    Inom Svenska Tennisförbundet finns en sektion för rullstolstennis sedan flera år. Genom projektet vill man etablera tennis för personer med…

Sidan uppdaterades 2022-10-19.