Till innehållet

Uppförande av bystuga i Åsmansbo i Smedjebackens kommun

Projektet drivs av: Åsmansbo-Matsbo byalag

Beskrivning av projektet

Bystugeprojekt Projektet handlar om uppförande och inredning av en bystuga i Åsmansbo. Bystugan ska bli en central punkt för gemenskap och utveckling tillsammans med byarna runt omkring  Åsmansbo-Matsbo byalag driver projektet.

Det viktiga med det här projektet är att försöka behålla intresset att bo kvar på landsbygden och få en levande gemenskap som attraherar barn unga och äldre att vilja, och ha förutsättningar att bo kvar samt att flera vill bosätta sig här. Därför är det viktigt att ha en samlingsplats i en Bystuga och i den och dess omgivning genomföra fritidsaktiviteter för att främja gemenskap, kulturell utveckling, generationssamhörighet och förståelse i åldersstrukturer samt intressera såväl boende i byn som andra personer i grannområdet till gemenskap och trevnad. Vi räknar med att i samband med olika aktiviteter och samlingar nå de flesta åldersgrupper som bor i byn och dess omgivningar. Tidigare har det enbart funnits en del utomhusaktiviteter.

Äntligen kommer det att finnas en samlingspunkt för alla. Det kommer att finnas aktiviteter för både barn ungdomar och vuxna. Aktiviteter som ska främja gemenskap och utveckling. Bland annat studiecirklar, föreläsningar, läxläsning med barnen, disco, bordtennis, kompiskvällar, musik, samlingsplats för födelsedagar, bröllop, årsmöten, spelmansstämmor, midsommarfiramde, julaktiviteter. Målgruppen är allt från barn, ungdomar till pensionärer, kvinnor och män. Målet är att människor i byn ska finna större gemenskap, förbättrad livskvalitet, bredare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, befolkningstillväxt samt förbättrad tillgång till lokal service för befolkningen och företagare i området. Barn, ungdomar och vuxna i byn ska ha en gemensam träffpunkt, samt att huset ska fungare för dem med speciella behov. Mätbara mål blir resultatet av deltagande i aktiviteter och användande av bystugan.

Eftersom det är en byggnad som uppförs och inreds så nu när byggnaden börjar bli färdig har det redan så smått börjat med aktiviteter. Vi har olika grupper med barn, ungdomar och vuxna som redan börjat jobba med att planera aktiviteter. En del aktiviteter har redan börjat som nyårsfest där ungdomarna fixade musiken till underhållning och dans. Informationsträff med trafikverket om vägen genom byn. Då nästan alla bybor var samlade, vilket inte varit möjligt utan byggnaden. Familjedag med grillning och tipspromenad. Bordtennis spelande på nyinköpt bordtennisbord. Födelsedags fester. Nu planeras för sommaren och höstens aktiviteter. Erfarenheterna av projektet skrivs ner i en dokumentation om projektet som görs vid projektets slut. Den dokumentationen kommer att läggas ut på föreningens hemsida.  

Målgrupperna har deltagit i planeringsmöten. Förslag och synpunkter har framförts och beaktats. Under projektets genomförande har många deltagit praktiskt på olika sätt i byggnationen. Vi har träffats varje onsdagkväll och lördagförmiddagar. Detta har främjat gemenskapen och känslan av att skapa något tillsammans. Vi har kunnat ta tillvara på många olika kunskaper som varit värdefulla under byggnationen.

Vi har inte samverkat aktivt och löpande med några organisationer under projekttiden (byggnationen) förutom en dek konsultationer med kommunen och lokala företag. Däremot blir det mera sammarbete med olika organisationer under fortsättningen efter projekttiden. Som studieförbund, hembygdsförening, musik, ungdomsföreningar m.m.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2011.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2011.

Kontakt

Ort
Åsmansbo

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.