Till innehållet

URBAN KONSTHALL ung

Projektet drivs av: CFUK - Centrum För Urban Konst

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla en plats där konst och kultur skapas/produceras oavsett kulturell, social, individuell och politisk bakgrund.

Projektet vill stärka barn och ungdomar som skapande, kreativa och deltagande konstnärer utifrån deras egen generation. Målet är att främja framtidskonst, helt nya verksamheter och kombinationer av kulturella uttryck. Verksamheten kommer att genomföras live i staden och digitalt på nätet utifrån samråd och önskningar från ungdomar. Målgrupp är ungdomar 12-25 år med eller utan funktionsnedsättningar och med olika etniska bakgrunder.

Under tre år tänker man forma en Urbankonsthall där målgruppen får styra så mycket som möjligt den fortsatta verksamheten. Under projekttiden har man stöd av etablerade samarbetsparter som även syftar till fortsatt samarbete efter projekttiden.

Beviljat belopp

6 481 965 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

6 481 965 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Lund

Liknande projekt

  • Aktiv Fritid

    Syftet med projektet är att nyanlända barn och ungdomar i Helsingborg ska få en aktiv fritid. Genom fritidsaktiviteter förbättras språkkunskaper,…

  • Se Din Konst

    Projektets ämne är att lyfta, samla och synliggöra barns konst och kreativitet genom att skapa en digital samlingsplats, offentliga…

  • Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsnedsättning

    Projektet ska vidareutveckla Nelms metod i syfte att öka rörelseförmåga och den sensoriska medvetenheten i vattnet och på land för barn, unga och…

Sidan uppdaterades 2021-11-03.