Till innehållet

Se Din Konst

Projektet drivs av: ABF MittSkåne

Beskrivning av projektet

Projektets ämne är att lyfta, samla och synliggöra barns konst och kreativitet genom att skapa en digital samlingsplats, offentliga samlingskonstutställningar, nätverk och referensgrupper.

Initialt kommer fem olika samarbetspartners i mellanstora och mindre kommuner i Skåne att samarbeta kring lokala konstprojekt som t.ex. museiverksamhet, kulturskola, bibliotek, Skapande Skola och inom olika teman och uttryck. Samarbetet utökas med fler kommuner under projekttiden Skapandet leder först fram till lokala konstutställningar. Varje år under projekttidens gång skapas även en samlingskonstutställning som knyter an till Bästa Biennalen, en etablerad konstfestival i södra Sverige.

År tre ska det finnas en etablerad modell för samarbete mellan olika kulturaktörer i skånska kommuner kring samlingsutställningar för barns konst så att det blir lätt för ytterligare kommuner att ansluta sig till nätverket.

Beviljat belopp

4 016 160 kronor

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

4 016 160 kronor

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Liknande projekt

  • URBAN KONSTHALL ung

    Projektets syfte är att utveckla en plats där konst och kultur skapas/produceras oavsett kulturell, social, individuell och politisk bakgrund.

  • Aktiv Fritid

    Syftet med projektet är att nyanlända barn och ungdomar i Helsingborg ska få en aktiv fritid. Genom fritidsaktiviteter förbättras språkkunskaper,…

  • Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsnedsättning

    Projektet ska vidareutveckla Nelms metod i syfte att öka rörelseförmåga och den sensoriska medvetenheten i vattnet och på land för barn, unga och…

Sidan uppdaterades 2023-12-14.