Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Se Din Konst

Projektet drivs av: ABF MittSkåne

Beskrivning av projektet

Projektets ämne är att lyfta, samla och synliggöra barns konst och kreativitet genom att skapa en digital samlingsplats, offentliga samlingskonstutställningar, nätverk och referensgrupper.

Initialt kommer fem olika samarbetspartners i mellanstora och mindre kommuner i Skåne att samarbeta kring lokala konstprojekt som t.ex. museiverksamhet, kulturskola, bibliotek, Skapande Skola och inom olika teman och uttryck. Samarbetet utökas med fler kommuner under projekttiden Skapandet leder först fram till lokala konstutställningar. Varje år under projekttidens gång skapas även en samlingskonstutställning som knyter an till Bästa Biennalen, en etablerad konstfestival i södra Sverige.

År tre ska det finnas en etablerad modell för samarbete mellan olika kulturaktörer i skånska kommuner kring samlingsutställningar för barns konst så att det blir lätt för ytterligare kommuner att ansluta sig till nätverket.

Beviljat belopp

1 311 132 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

1 311 132 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Lund
Sidan uppdaterades 2021-10-06.