Till innehållet

V.I.P. RR Respektfulla relationer

Projektet drevs av: Eskilstuna kommun Vård och omsorgsförvaltningen

Beskrivning av projektet

Personer med funktionsvariationer kan som andra ha relationer med exempelvis familj, vänner eller en partner. Syftet är att tydliggöra de olika relationerna genom erfarenheter  och visa på möjligheter att ha respektfulla och goda relationer.

Personer med funktionsvariationer kan som alla andra ha relationer med familj och släktningar, vänner, arbetskamrater, grannar, partner och dessutom tilkommer relationer med olika profesionella som ska ge dem stöd i vardagen. Syftet är att tydliggöra de olika relationerna genom de erfarenheter som personer i målgruppen har och visa på möjligheter att ha respektfulla relationer.

Målet är att ta fram ett manualbaserat utbildningsprogram om respektfulla relationer som bygger på fyra berättelser och genomföra en utbildningsomgång för att testa materialet för att eventuellt korrigera det. I framtagandet av programmet ska personer ur målgruppen vara delaktiga i alla steg. Vi vill även ta fram ett material som deltagarna i utbildningsprogrammet kan använda för att visa för någon som de vill ska stödja dem i lärandet och förändringsprocesser mellan utbildningstillfällena. Till sist ska vi också ta fram en utbildning för utbildare.

Det är en dagligverksamhet i Eskilstuna kommun där personer med intellektuella och psykiska funktionsvariationer arbetar som har fått uppdraget att använda utbildningsmaterialet. Ekilstuna kommun har sedan tidigare en dagligverksamhet där de arbetar på liknande sätt och vi kommer att använda oss av framgångsfaktorerna i det konceptet. De resurser som Eskilstuna kommun står för under och efter projektet är lokaler, personal och brukare med bistånd till dagligverksamhet/sysselsättning.

Medlemmarna i föreningen Grunden Eskilstuna kommer att vara de första vi utbildar när materialet är testat och klart. Föreningen Grunden Eskilstuna kommer att vara delaktiga i projektets alla steg på olika sätt. Delaktigheten handlar också om att det ska vara personer med egen erfarenhet av funktionsvariationer som har biståndsbeslut enligt LSS eller SoL som bidrar med sin kompetens i alla steg. I planering, som intervjuar och intervjuas, som är med i filmerna, som arbetar med texterna, som testar övningar, tar fram material och som utbildar andra med liknande erfarenheter.

Föreningen Grunden i Eskilstuna och Eskilstuna kommun. Föreningen Grundens roll är att ha representanter i projektets styrgrupp och att delta i fokusgrupper där de får ge sina synpunkter på materialet i olika skeden av framtagandet. Föreningen Grundens medlemmar är även målgrupp för utbildningen. Socialförvaltningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Eskilstuna

Liknande projekt

  • Idrott Åt Alla

  • Integration och inkludering för ett livslångt idrottande

    Projektets syfte är att främja hälsa och skapa en mötesplats för integration och ett livslångt idrottande. Målet är att skapa förutsättningar för…

  • Tamam skola

    ABF Sörmland, Teater Sörmland och fritidsgården Ung Arena i Nyköping vill tillsammans skapa en inkluderande musikteaterskola, Tamam skola.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.