Till innehållet

Tamam skola

Projektet drivs av: ABF Sörmland

Beskrivning av projektet

ABF Sörmland, Teater Sörmland och fritidsgården Ung Arena i Nyköping vill tillsammans skapa en inkluderande musikteaterskola, Tamam skola.

Målgruppen är ungdomar mellan 15—19 år från socioekonomiskt utsatta områden i Nyköpings kommun. Syftet med projektet är att bygga upp en ny modell för varaktig fritidssysselsättning för deltagarna, där de med konst som metod kan få nya perspektiv på sina förutsättningar och sin roll i samhället och utvecklas som artister inom musik- och teaterbranschen. I arbetet väver man ihop samtalsgrupper med teater, musik och läxläsning. Deltagarna ska skapa föreställningar med utgångspunkt ifrån sina egna berättelser och lära sig att starta och driva en egen förening med stöd av projektets samarbetsparter. Den nybildade föreningen ska finnas kvar efter projekttiden och finansieras genom kommunalt bidrag, medlem- och kursavgifter och av näringslivet genom CSR-metoden.

Beviljat belopp

5 983 608 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Beviljat belopp

5 983 608 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Kontakt

Ort
Eskilstuna

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-08-07.