Till innehållet

Trygga spelplatser för unga

Projektet drivs av: Sverok

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att förbättra spelkulturen bland spelintresserade ungdomar 12-19 år, särskilt vad det gäller uttryck kring rasism. Målet är att skapa en mer inkluderande spelkultur där alla känner sig välkomna och representerade vare sig det är på nätet, fritidsgårdar eller i föreningslivet.

I projektet ska det tas fram fysiskt och digitalt material samt bedrivas utbildningar, lägerverksamhet och seminarium. Vidare ska det arrangeras nätverksträffar för spelföreningar samt fysiska och digitala workshops för unga, med fokus på att motverka rasism i spelkulturen och skapa trygga mötesplatser.

Efter projektets slut ska de verktyg och utbildningar som tas fram implementeras i Sveroks ordinarie verksamhet för fortsatt utbildning av nya grupper och spridning av materialen.

Beviljat belopp

7 576 826 kronor

Projektets tidstatus

4%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

7 576 826 kronor

Projektets tidstatus

4%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

Ort
Bromma

Liknande projekt

  • Eco Loco

    Projektet genomförs på 2047 Science Center i Borlänge och ska utveckla, tillämpa och sprida ett digitalt pedagogiskt verktyg i vilket unga människor…

  • AC Live

    Projektet vill skapa ett sammanhang för erfarenhetsutbyte och samarbete för att överbrygga de geografiska avstånden, jämna ut skillnader mellan…

  • Skolan bästa debattör

    Projektet syftar till att stärka samhällsengagemanget och öka ungas demokratiska deltagande.

Sidan uppdaterades 2024-03-12.