Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Vi är med! Utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet

Projektet drivs av: Riksförbundet för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning

Beskrivning av projektet

Projektet ska pröva och vidareutveckla befintliga metoder som kan öka delaktigheten för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning.

Projektet syftar till att pröva och vidareutveckla befintliga metoder som kan öka delaktigheten för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning. De tillvägagångssätt och metoder som under projektet visar sig fungera för att stärka målgruppens kommunikationsmöjligheter och samspel med sin omgivning ska ställas samman till ett metodmaterial. Materialet vänder sig i första hand till vuxna inom målgruppen samt till berörda personalgrupper som till exempel arbetar inom daglig verksamhet så att de får tillgång till nya strategier och metoder som kan underlätta kommunikationen med målgruppen.

Resultatet av projektet kommer att spridas via samarbetsorganisationernas befintliga nätverk, på konferenser och via sociala medier.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan fyra organisationer; Riksförbundet för Barn, Unga och Vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Sveriges Arbetsterapeuter och DART, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Solna
Sidan uppdaterades 2020-06-02.