Till innehållet

Vi är med! Utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet

Projektet drevs av: Riksförbundet för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning

Beskrivning av projektet

Projektet ska pröva och vidareutveckla befintliga metoder som kan öka delaktigheten för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning.

Projektet syftar till att pröva och vidareutveckla befintliga metoder som kan öka delaktigheten för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning. De tillvägagångssätt och metoder som under projektet visar sig fungera för att stärka målgruppens kommunikationsmöjligheter och samspel med sin omgivning ska ställas samman till ett metodmaterial. Materialet vänder sig i första hand till vuxna inom målgruppen samt till berörda personalgrupper som till exempel arbetar inom daglig verksamhet så att de får tillgång till nya strategier och metoder som kan underlätta kommunikationen med målgruppen.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan fyra organisationer; Riksförbundet för Barn, Unga och Vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Sveriges Arbetsterapeuter och DART, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Efter projektet

Projektgruppen har arbetat med att utveckla metoder för kommunikativt stöd, aktivitet och delaktighet för 13 vuxna personer med flerfunktionsnedsättning, genom att stötta och handleda deras nätverk, personal, personliga assistenter och anhöriga under hela projekttiden. Den huvudsakliga aktiviteten har varit handledning till nätverket via digitala nätverksträffar. Personal och anhöriga har genomfört arbetet med deltagarna, vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och videofilmat arbetet fortlöpande. Projektgruppen har sedan färdigställt ett utbildningspaket bestående av ett 20-tal inspelade föreläsningar med exempelfilmer, utskrivningsbart material i form av instruktioner, tabeller och ifyllningsbara manualer. Allt finns nu presenterat på www.viarmedpaketet.se

Verksamheten lever vidare i form av ett metodpaket som finns fritt tillgängligt på Nationellt kompetenscenter anhörigas (Nka) hemsida under en egen domän. NKa kommer att hjälpa till att sprida kunskap om paketet till både anhöriga och professionella.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Solna

Liknande projekt

  • Social Aktion

    Projektet ska ge röst åt grupper med egna erfarenheter av utanförskap och diskriminering.

  • Hälsoverkstan

  • Gemensamt lärande - samverkan mellan patienter och vårdgivare

    Projektet ska utifrån ett brukarperspektiv fördjupa kunskapen och ta fram effektiva modeller för utveckling av personcentrerad vård utifrån de…

Sidan uppdaterades 2022-02-22.