Till innehållet

WAANO

Projektet drevs av: Islamiska Förbundet i Järva

Beskrivning av projektet

WAANO (2015- 2017) arbetar med metodutveckling som medvetandegör utbildningsverksamhet om våldsbejakande extremism genom föräldrautbildningar, mentorskola för unga, familjebaserad psykosocial rådgivning och motberättelser genom podcast, TV och film.

Islamiska Förbundet i Järva driver WAANO-projektet som syftar till att utveckla metoder som gör unga medvetna om konsekvenserna av att ansluta sig till våldsbejakande extremistiska organisationer på ett sätt som leder till att ungdomar på sikt väljer en annan väg. Diskriminering och känsla av utanförskap är den största enskilda förklaringen till att en grogrund för radikalisering skapas därför tar projektet sin utgångspunkt i värderingen om ett samhälle som inkluderar alla oavsett social, etnisk, språklig eller könstillhörighet.   

Målet för WAANO-projektet är:

  • Öka kunskapen och medvetenheten hos unga och deras anhöriga om våldsbejakande extremism
  • Bryta tystnaden och minska stigmatiseringen
  • Stärka ungdomarna och deras familjers förmåga att agera "första försvarslinje" för att motverka radikalisering genom familjeterapeutiska åtgärder.
  • Stärka det civila samhällets organisationer i Järva området och stödja dem att utveckla gräsrotsledda initiativ för att förebygga och känna igen de första tecknen på radikalisering som leder till våldsbejakande extremism.​​ 
  • Bygga ett motståndskraftigt partnerskap mellan olika offentliga tjänster och det civila samhället. 

Islamiska förbundet kommer att om möjligt skapa förutsättningar för att detta skall bli en permanent del av organisationens verksamhet. Om detta inte är möjligt skall projektresultaten lämnas över till stadsdelsförvaltningarna i området.

Målgrupp för projektet är ungdomar som löper risk att radikaliseras och deras familjer. De kommer att genom projektet i större omfattning kunna fatta ett informerat beslut att välja en annan väg en den väpnade kampen genom det förebyggande arbetet. Direkt målgrupp är deltagarna i de olika utbildningsverksamheterna som projektet avser att utveckla och genomföra, svenska muslimer, föräldrar med barn i riskzonen. Aktiva deltagare i projektet är främst ungdomar i Islamiska Förbundet samt anställda i deltagande myndigheter, organisation och Landsting på olika nivåer och inom olika yrkesgrupper, t.ex. närpolis, psykiatri, skola, socialjouren. Antalet aktiva deltagare per år förväntas vara 40. Sammanlagt för projekttiden 120 personer med direkt mandat att påverka projektets planering och genomförande. Totalt kommer projektets aktiviteter under tre år nå cirka 5000 människor genom utbildningsverksamhet, informationsspridning via nätet och psykosocial rådgivning.

Samverkanspartner i projektet är stadsdelsförvaltningarna i Järva, Nätverket för Ungdomars Framtid, närpolisen, Interreligiösarådet i Spånga, Fryshuset, Somaliska Riksförbundet och den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

E-post
Ort
Spånga

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.