Till innehållet

Vi vill ta över - ungdomsdriven fritid i Järva

Projektet drivs av: Spånga IOGT-NTO

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att skapa en metod för att generationsväxla ideellt engagemang i Järvaområdet, starta upp två föreningsinkubatorer i Tensta och Kista för att stötta unga som vill bli ledare, ta förtroendeuppdrag, engagera sig i föreningar, starta föreningar eller delta i fritidsaktiviteter.

Projektet startar även upp ett lokalt nätverk för råd, utbildning och mentorskap så att etablerade föreningar kan stötta nystartade. Syftet är att ska skapa ett långsiktigt ideellt engagemang och fritidssysselsättningar för unga i Järvaområdet.
Projektet bygger på mentorskap, matchning till föreningsliv och verksamheter samt att stötta ungas engagemang och idéer att starta initiativ i Järvaområdet. Efter projektslut ska metoden för generationsväxling etableras och spridas till andra föreningar. Föreningsinkubatorerna kommer att fortsätta drivas ett par kvällar i veckan inom föreningens och samarbetsparters ordinarie verksamhet med de mentorer som etablerats i projektet.

Beviljat belopp

7 567 317 kronor

Projektets tidstatus

32%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Beviljat belopp

7 567 317 kronor

Projektets tidstatus

32%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Kontakt

Ort
Spånga

Liknande projekt

  • Skolan bästa debattör

    Projektet syftar till att stärka samhällsengagemanget och öka ungas demokratiska deltagande.

  • T4 (Tänka, Tala, Tycka - TILLSAMMANS)

    Projektet ska ta fram nya metoder för att arbeta förebyggande med målgruppen och erbjuda alternativ till en destruktiv livsstil, minska segregation…

  • Prata projekt

    Prata projekt syftar till att ge målgruppen unga 12 - 25 år utökade och muntliga verktyg för att uttrycka sina projektidéer för att på så vis få…

Sidan uppdaterades 2024-01-10.