Till innehållet

Skolan bästa debattör

Projektet drivs av: Förenade Förorter

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka samhällsengagemanget och öka ungas demokratiska deltagande.

Målet är att skapa rum för debatt och retorik i förorten genom att skapa en nationell tävling med unga debattörer. Målgruppen för projektet är unga och unga vuxna i åldern 13–25 år. Inom projektet ska ungdomarna få lära sig att granska fakta och argument, ta ställning till samhällsfrågor och argumentera för vad de själva och andra tycker. I samarbete med skolor inbjuds elever i årskurs 7 till 9 att delta och välja ut personer som ska representera skolan i ett debattlag. Förenade förortens lokala föreningar arrangerar tävlingar efter skoltid, där vinnande lagen går vidare till att möta andra skolor.

Första projektåret utformas och testas program och material i västerort, Stockholm. En tävling genomförs mellan flera medverkande skolor. Under år två och tre ska debattforum och tävlingsupplägg utvecklas och spridas till ett antal större och medelstora städer i landet.

Efter projektet ska Skolans bästa debattör bli en del av föreningens ordinarie verksamhet, och vara en nationell tävling på olika orter i Sverige.

Beviljat belopp

6 017 505 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

6 017 505 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

Ort
Spånga

Liknande projekt

  • T4 (Tänka, Tala, Tycka - TILLSAMMANS)

    Projektet ska ta fram nya metoder för att arbeta förebyggande med målgruppen och erbjuda alternativ till en destruktiv livsstil, minska segregation…

  • Cool Green Deal

    Projektet ska utveckla nya metoder för att minska global uppvärmning, värna miljön och samtidigt skapa nya gröna jobb. Målgruppen för projektet är…

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

Sidan uppdaterades 2022-10-12.