Till innehållet

Idrott för alla

Projektet drevs av: Mariedals IK

Beskrivning av projektet

IDROTT FÖR ALLA ska arbeta för att integrera och engagera elever från särskolorna i fritids- och idrottsverksamheter. Målet är också att integrera Parasport med övrig idrott samt att få in fler ledare med egna funktionsnedsättningar.

IDROTT FÖR ALLA ska främja ungdomars psykosociala utveckling, fysiska hälsa och en meningsfull fritid genom idrott, kontaktskapande och utbildning. Målgruppen är över 200 elever vid Grundsärskolorna i Borås Stad. Därtill IGU:s befintliga personer i varierande ålder, som främst kommer att utvecklas som ledare och besöka särskolor samt att utvecklas inom organisationskunskap. De kommer på detta sätt kunna leda andra personer med funktionsnedsättning. IDROTT FÖR ALLA anser att det är viktigt att integrera Parasport med övrig idrottsverksamhet i föreningarna. Därför vill projektet framöver ses som ett gott exempel i hur inkludering kan ske genom att låta fler ungdomar idrotta, skapa ungdomsstyrelser och ledarutbildningar för målgruppen. IDROTT FÖR ALLA ska främja ett effektivare samarbete mellan liknande aktörer i Sjuhärad. På detta sätt skapas ett större nätverk av föreningar som kan ta emot intresserade ungdomar inom specifik idrott. Samarbete kommer främst att ske inom erfarenhetsutbyten, utbildningar, gemensamma event och framtidsplanering.  Metoden ska inom tre år föregå som ett gott exempel, i både en nationell som internationell kontext. Projektet kommer att bli en viktig kunskaps- och inspirationskälla för övriga aktörer (föreningar, forum, städer, länder) som vill, eller redan verkar, inom området psykosocial utveckling, idrott och arbetsträning med fokus på ungdomar med FN. 

IDROTT FÖR ALLA ska arbeta för att integrera och engagera elever från särskolorna i fritids- och idrottsverksamheter. Målet är också att integrera Parasport med övrig idrott samt att få in fler ledare med egna funktionsnedsättningar. MÅLEN är att ge målgruppen en fungerande och kontinuerlig fritidsverksamhet genom fotboll, bordtennis, innebandy och allmän fysisk träning, därtill att öka målgruppens organisationsengagemang. Förhoppningsvis skapas tre praktikplatser inom projektet. Ett effektivare samarbete kommer att ske mellan Mariedals IK, IGU, Borås särskolor och Borås Stad. En sektion ska starta i Mariedals IK som representeras i huvudstyrelsen som ansvarar för frågor gällande idrott för ungdomar med funktionsnedsättning plus en ungdomsstyrelse med IGU:s elever som aktivt är med och driver projektet. Ett vitkigt mål är att få synas som ett ”gott exempel” både nationellt som internationellt för att inspirera andra att göra likvärdiga satsningar.

IDROTT FÖR ALLA kommer förhoppningsvis utvecklas som ett gott exempel kommer det att generera ett större nätverk med övriga aktörer inom liknande discipliner. Dagens nyckelpersoner kommer att kompletteras med övriga intresserade personer, ex. ungdomarnas föräldrar. Aktiviteterna kommer också att exponera projektverksamheten för många nya personer som är potentiella ledare. Målgruppens föräldrar kan vara en grupp som gärna aktiverar sig i verksamheten, men som kanske aldrig tidigare fått en förfrågan, eller getts en chans att engagera sig. Projektet kommer inte att bli 100 % självförsörjande, men ett större nätverk och informationsaktiviteter kommer att öppna upp för fler stimulansbidrag för projektet. Fler medlemmar kommer också att generera ekonomi till det fortsatta arbetet.

Mariedals IK och IGU har tillsammans med målgruppen planerat projektet. Målgruppen har tidigare genomfört prova-på-idrottsaktiviteter med stadens särskolor. Utifrån dessa erfarenheter, samt de stora behov som idag inte bemöts, har denna projektplanering vuxit fram. Ett flertal i målgruppen är mycket intresserade av idrott och kommer genom insatsen att styra projektet alltmer genom en ungdomsstyrelse, att vara aktiva som ledare och som informationsspridare till stadens särskolor.   

I projekt Idrott För Alla samverkar Mariedals IK, IGU (SISU-projektet Idrott, Glädje, Utveckling), Västergötlands Handikappidrottsförbund, Borås Stad, stadens grundsärskolor och övriga intresserade idrottsföreningar i Sjuhärad samt med projekt Jämlik Hälsa (Arvsfondsprojekt).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Kontakt

Ort
Borås

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.