Till innehållet

10 minuter-metoden

Projektet drivs av: Svenska Budo och Kampsportsförbundet Distrikt Öst

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla en enkel och användarvänlig metod för att stödja idrottande ungdomars psykiska hälsa.

10 minuter-metoden kan liknas vid ett pussel där varje pusselbit är ett moment som tar max 10 minuter och som passar bra att genomföras i samband med ordinarie träningstillfällen. Syftet är att åstadkomma förändring med små, men återkommande insatser. Genom en variation av moment som utförs regelbundet skapas ett pussel som främjar deltagarnas psykiska hälsa där varje moment är noga utvalt. I projektet ska man ta fram ett digitalt verktyg som stöder användningen av metoden.

Innehållet i momenten och hur de ska genomföras ska tas fram i nära samarbete med befintliga träningsgrupper i budo- och kampsportsföreningar inom distriktet. Under projektets gång ska man sprida metoden tillsammans med RF - SISU.

10 minuter-metoden ska finnas tillgänglig för ledare och deltagare i en utbildningsplan och i en app. Metoden ska utformas så att den stärker deltagare att bli mer aktiva i utformningen av sin egen träning. Efter projektets slut ska Budo- och kampsportsförbundet distrikt öst fortsätta med metoden och förvalta det digitala verktyget.

Beviljat belopp

4 517 208 kronor

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

4 517 208 kronor

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Nybro

Liknande projekt

  • Aktivitetsklubben

    Föreningen ska tillsammans med ett flertal lokala samarbetspartner och kommunen erbjuda gratis fritidsaktiviteter för barn i årskurs 3-6 bosatta i…

  • En brottarmatta utan gränser

    Projektet ska utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

  • Fler i Rugbyrörelse

    Projektet ska utveckla formerna för rugbyträning och därmed kunna inkludera fler målgrupper i en verksamhet som ska kretsa kring rörelseglädje,…

Sidan uppdaterades 2021-07-08.