Till innehållet

3P Positive Pregnancy Peers

Projektet drivs av: Posithiva Gruppen

Beskrivning av projektet

Genom projektet 3P (Positive Pregnancy Peers) ska Posithiva Gruppen tillsammans med samarbetspartner utveckla och etablera en rikstäckande stödverksamhet för gravida personer som lever med hiv.

Alla personer med hiv som är eller planerar att bli gravida, eller som nyligen fött barn, kommer att vara välkomna till 3P för att söka stöd. Målet är att alla som söker stöd ska få hjälp att känna sig tryggare och starkare, samt få bästa möjliga förutsättningar att ta informerade beslut kring graviditet och barnafödande.

Verksamheten inom 3P kommer att bygga på principen om peerstöd. Det innebär att alla stödpersoner kommer att ha egen erfarenhet av att leva med hiv och av att vara gravida och föda barn. Stödpersonerna kommer att få utbildning med utgångspunkt i de metoder som idag används av det brittiska nätverket 4M Mentor Mothers. Eget utbildningsmaterial kommer även att tas fram på svenska inom ramen för projektet.

Under projekttiden ska lokala stödgrupper successivt etableras i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå. 3P ska efter projekttiden integreras i Posithiva Gruppens ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

5 674 703 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i februari 2022 och avslutas i februari 2025.

Beviljat belopp

5 674 703 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i februari 2022 och avslutas i februari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • SKILLS - en digital mötesplats för alla

    Projektet ska utveckla ett nationellt webbaserat kurscenter och en digital mötesplats för personer med lindrigt kognitiva funktionsnedsättningar och…

  • Talet som ett digitalt verktyg

    Stamningsförbundet ska undersöka talstyrda kommunikationstjänster bland offentliga och privata aktörer och kartlägga vilka svårigheter som personer…

  • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

    Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

Sidan uppdaterades 2023-02-22.