Till innehållet

Baby It's Cold Outside

Projektet drivs av: Medis 5/Sensus

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att den dagliga verksamheten Medis 5 tillsammans med andra dagliga verksamheter, funktionshindersorganisationer samt relevanta aktörer som arbetar med Agenda 2030 gör en djupdykning i vad Agenda 2030 är och innebär. Främst för personer med intellektuell funktionsnedsättning, men slutprodukterna kommer rikta sig till alla medborgare.

I projektet skapar de en kunskapskanal på Youtube, “ABC-kanalen”, där de producerar och publicerar filmer om Agenda 2030. I projektet framställs även olika typer av undervisningsmaterial av och för målgruppen. ABC-kanalen och undervisningsmaterialet syftar till att berätta om vår dåtid, nutid och framtid utifrån Agenda 2030. Syftet är att dela kunskap och förhoppningar samt komma till nya insikter.

Deltagarna på Medis 5 kommer via en kunskapsverkstad, en konstverkstad och en filmverkstad att skapa de produktioner som ska fungera som ett inspirerande och underhållande undervisningsmaterial.

Efter att projektet avslutas fortsätter materialen användas och spridas av de medverkande dagliga verksamheterna och samarbetsparterna.

Beviljat belopp

5 050 298 kronor

Projektets tidstatus

83%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

En man i grå kavaj, svart skjorta och grå fluga sitter i en soffa. En ung kvinna med glasögon tittar på mannen samtidigt som hon med båda händerna håller en mikrofon med långt stativ ovanför sitt huvud. Bredvid henne står en filmkamera på ett stativ.
En man, som är klädd i röd t-shirt och en svart keps med texten "MEDIS5" håller upp en surfplatta som visar de globala målen i Agenda 2030.

Beviljat belopp

5 050 298 kronor

Projektets tidstatus

83%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Bland kakor och moln - IT för dig som är äldre med funktionsnedsättning

    Projektet ska lära äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län att använda digitala…

  • En webbutbildning om kommunikation och demens

    Projektet ska öka kunskapen om kommunikativa begränsningar hos personer med demens och hur dessa kan bemötas genom att ta fram en avgiftsfri…

  • Talet som ett digitalt verktyg

    Stamningsförbundet ska undersöka talstyrda kommunikationstjänster bland offentliga och privata aktörer och kartlägga vilka svårigheter som personer…

Sidan uppdaterades 2020-10-22.