Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Akta huvudet

Projektet drivs av: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Beskrivning av projektet

Akta Huvudet, Sveriges största antivåldsprojekt. Vi arbetar med film och samtal som verktyg för att förändra ungas attityder till våld. Ungdom till ungdom!

Ett alltmer utbrett ungdomsvåld ledde till att flera separata initiativ startade för att försöka förändra attityder och beteenden till våld. Hjärnkraft och Unga KRIS ansökte gemensamt om ett uppsökande informationsprojekt i skolor, via Studiefrämjandet sökte tre unga killar stöd för att genomföra ett treårigt filmprojekt med workshop och Karolinska Institutet University Press planerade för en interaktiv hemsida om vad som händer i hjärnan när den utsetts för våld av olika slag. Vem bär egentligen det personliga ansvaret för att en sextonåring slås ihjäl – näst efter gärningsmannens yttersta ansvar? Syftet är att problematisera våldet ur förövarens, offrets, vittnets och den anhöriges perspektiv och belysa våldets sociala och medicinska konsekvenser samt att öka kunskapen om våld och hjärnskador genom att ta fram ett långsiktigt hållbart program, riktat till ungdomar, lärare, föräldrar och andra vuxna. Avsikten var att, under en förstudie arbeta fram ett långsiktigt hållbart program mot våld bland unga och hitta former för att kunna utveckla och utvärdera metoder och arbetssätt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.