Till innehållet

Akta huvudet

Projektet drevs av: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Beskrivning av projektet

Akta Huvudet, Sveriges största antivåldsprojekt. Vi arbetar med film och samtal som verktyg för att förändra ungas attityder till våld. Ungdom till ungdom!

Ett alltmer utbrett ungdomsvåld ledde till att flera separata initiativ startade för att försöka förändra attityder och beteenden till våld. Hjärnkraft och Unga KRIS ansökte gemensamt om ett uppsökande informationsprojekt i skolor, via Studiefrämjandet sökte tre unga killar stöd för att genomföra ett treårigt filmprojekt med workshop och Karolinska Institutet University Press planerade för en interaktiv hemsida om vad som händer i hjärnan när den utsetts för våld av olika slag. Vem bär egentligen det personliga ansvaret för att en sextonåring slås ihjäl – näst efter gärningsmannens yttersta ansvar? Syftet är att problematisera våldet ur förövarens, offrets, vittnets och den anhöriges perspektiv och belysa våldets sociala och medicinska konsekvenser samt att öka kunskapen om våld och hjärnskador genom att ta fram ett långsiktigt hållbart program, riktat till ungdomar, lärare, föräldrar och andra vuxna. Avsikten var att, under en förstudie arbeta fram ett långsiktigt hållbart program mot våld bland unga och hitta former för att kunna utveckla och utvärdera metoder och arbetssätt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Liknande projekt

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

  • Universell menskompetens - menskunskap för alla

    Projektet ska skapa ett lättillgängligt, lättanvänt och tidlöst material om mens som är kunskapshöjande för barn och unga som menstruerar.…

  • Experiment för alla

    Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.