Till innehållet

Aktion som metod

Projektet drevs av: Malmö mot Diskriminering

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de strukturer som ligger till grund för diskriminering.

Projektets syfte är att utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de strukturer som ligger till grund för diskriminering. Metoden innebär ett systematiskt och kreativt tillvägagångssätt för att arbeta med valda diskrimineringsfrågor på såväl individuell som strukturell nivå. Konceptet är att angripa en särskild diskrimineringsfråga utifrån ett samlat grepp som inrymmer både den orättvisa som drabbar en individ (det som diskrimineringslagen reglerar) och den orättvisa som ligger invävd i samhällets strukturer. Hur aktionerna ska se ut och genomföras bestäms tillsammans med barn och unga som är drabbade av diskriminering. Metoden handlar om att utföra tre större aktioner riktade mot varsitt fokusområde. Fokusområdena bestäms utifrån de individärenden som kommit in till Malmö mot diskriminering. Ett fokusområde kommer vara bristande tillgänglighet, övriga bestäms tillsammans med målgruppen.

Målet är att Malmö mot diskriminering och andra organisationer efter projektets slut ska kunna använda metoden för att hjälpa barn och unga att nå förändring på såväl individuell som strukturell nivå. Metoderna kommer att spridas till andra relevanta aktörer.

Den 6 november 2020 släppte projektet en rapport i form av en e‑bok, som du kan ladda ner nedan:
Fråga barnet vad det behöver – nyckeln för att uppnå kvalitet i åtgärder och beslut som rör barn och unga med funktionsnedsättning Pdf, 1 MB.

Efter projektet

Projektet ledde till en spridningsbar metod med tillhörande handbok. En film har producerats där ungas perspektiv belyses. Flera seminarier har genomförts och filmats för föreningens YouTube-kanal. Projektet har deltagit vid mässor och ordnat workshoppar utifrån ungas engagemang och även skrivit debattartiklar och medverkat i TV-program.

Projektet har implementerat metoden i den egna organisationen samt medverkat till att sprida den till samverkansparter och i flera nätverk. Kunskap har överförts till kommunala tjänstemän och skolpersonal.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-12-09.