Till innehållet

Aktion som metod

Projektet drivs av: Malmö mot Diskriminering

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de strukturer som ligger till grund för diskriminering.

Projektets syfte är att utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de strukturer som ligger till grund för diskriminering. Metoden innebär ett systematiskt och kreativt tillvägagångssätt för att arbeta med valda diskrimineringsfrågor på såväl individuell som strukturell nivå. Konceptet är att angripa en särskild diskrimineringsfråga utifrån ett samlat grepp som inrymmer både den orättvisa som drabbar en individ (det som diskrimineringslagen reglerar) och den orättvisa som ligger invävd i samhällets strukturer. Hur aktionerna ska se ut och genomföras bestäms tillsammans med barn och unga som är drabbade av diskriminering. Metoden handlar om att utföra tre större aktioner riktade mot varsitt fokusområde. Fokusområdena bestäms utifrån de individärenden som kommit in till Malmö mot diskriminering. Ett fokusområde kommer vara bristande tillgänglighet, övriga bestäms tillsammans med målgruppen.

Målet är att Malmö mot diskriminering och andra organisationer efter projektets slut ska kunna använda metoden för att hjälpa barn och unga att nå förändring på såväl individuell som strukturell nivå. Metoderna kommer att spridas till andra relevanta aktörer.

Den 6 november 2020 släppte projektet en rapport i form av en e‑bok, som du kan ladda ner nedan:
Fråga barnet vad det behöver – nyckeln för att uppnå kvalitet i åtgärder och beslut som rör barn och unga med funktionsnedsättning Pdf, 1 MB.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i juli 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i juli 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Rätt att leva

    Projektet syftar till att motverka en komplex utsatthet bland unga. Utifrån ett helhetsperspektiv vill man utveckla kvalitativa metoder på både ett…

  • BRA-samtal för yngre barn

    Projektets målsättning är att skapa kommunikationsverktyg anpassade för barn 3-6 år när de är anhöriga, med utgångspunkt i barnets rätt att själv få…

  • Det handlar om trygghet

    Syftet är att fler barn som har varit utsatta för våld ska få hjälp i ett tidigt skede för att lindra effekterna av våldet, däribland psykisk ohälsa.

Sidan uppdaterades 2020-11-06.