Till innehållet

Ensamma barn på flykt

Projektet drevs av: Skåne Stadsmission

Beskrivning av projektet


Syftet med "ensamma barn på flykt" är att nå ut till och garantera stöd till barn, ungdomar samt unga vuxna för att tillgodose och uppnå mänskliga rättigheter, ökad egenmakt och ett värdigt liv. Målgruppen inkluderar de personer som av olika anledningar valt att avvika från asylboenden alternativt de som vistas i landet utan att ha inlett en asylprocess.  Genom att erbjuda individuellt stöd i form av samtal och juridisk rådgivning/ombudskap önskar rådgivningen till att tillvarata, bevaka samt lobba för målgruppens rättigheter samt en rättssäker process. Utöver individuellt stöd finns en öppen verksamhet i en trygg hemlik miljö där möjlighet till social samvaro, gemensamma middagar, språkträning och olika typer av aktiviteter som är relevanta och tillgodoser målgruppens behov och önskemål. I den öppna verksamheten tillgodoses även basbehov i form av kläder, mat, hygienartiklar och möjlighet till dusch och tvätt. Syftet med projektet inbegriper även att genom påverkansarbete och samarbete bidra till att de offentliga myndigheterna i Sverige i större utsträckning än idag kan inkludera målgruppen. Genom att delta i en nationell samordning kring målgruppen vill vi sprida vår kunskap och metod genom samarbete och utbyte med andra organisationer, föreningar samt berörda myndigheter.      

Projektets övergripande mål är att genom konkreta insatser samt ett strategiskt arbete verka för att målgruppens mänskliga rättigheter uppfylls och ett värdigt och meningsfullt liv möjliggörs. Projektet syftar även till att vara en trygg plats med stabila vuxna som inbjuder till lek, kreativitet och avkoppling. Alla barn projektet kommer i kontakt med erbjuds sjukvård, skolgång samt insatser från socialtjänst. Projektet har även som målsättning att en gång per år anordna en konferens med syfte att sprida kunskap kring målgruppen samt sammanställa en slutrapport med statistik, lägesbeskrivning och rekommendationer.  

Efter projekttidens slut ska en stark referensgrupp bestående av deltagare från målgruppen finnas och verka för att fortsätta driva arbetet med målgruppens situation och rättigheter vidare.

I projektet arbetar fyra personer, Klas (projektledare), Charlotta (jurist), Bagher (fältarbetare) och Mouhanad (fältarbetare). För att nå ut till aktuell målgrupp samarbetar med projektet med organisationer och föreningar i närområdet vilka är i kontakt med den målgrupp projektet vänder sig till.

Nu har vi inlett ett samarbete med Ensamkommandes Förbund här i Malmö, ett samarbete vi är mycket glada för! Andra aktuella samarbeten uppdateras kontinuerligt under projektets gång.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Liknande projekt

  • Rätt att leva

    Projektet syftar till att motverka en komplex utsatthet bland unga. Utifrån ett helhetsperspektiv vill man utveckla kvalitativa metoder på både ett…

  • Aktion som metod

    Projektet ska utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de…

  • Röster från Baba

    Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.